Înscrieri iulie 2018 – Master

Facultatea
Domenii
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
9 iulie
10 iulie
11 iulie
12 iulie
13 iulie
16 iulie
17 iulie
18 iulie
19 iulie
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 10 40
3
3
5
5
8
8
11
11
13
13
19
19
29
30
38
39
42
44
Drept Drept european 6 44
1
1
3
3
3
3
7
7
8
8
10
11
13
14
18
21
21
24
TOTAL 16 84
4
4
8
8
11
11
18
18
21
21
29
30
42
44
56
60
63
68
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 10 25
2
2
8
8
8
8
9
9
12
12
15
15
22
22
27
27
28
28
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare corporală 25 50
9
9
17
17
22
22
27
27
30
30
34
34
42
42
46
46
48
48
TOTAL 35 75
11
11
25
25
30
30
36
36
42
42
49
49
64
64
73
73
76
76
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 27 15
0
0
5
16
10
21
11
27
16
40
21
49
21
56
25
64
27
68
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 27 15
0
0
6
17
6
22
9
28
15
40
17
49
22
56
24
64
24
68
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 27 15
0
0
6
17
6
22
8
28
10
40
12
46
15
54
17
62
19
66
TOTAL 81 45
0
0
17
50
22
65
28
83
41
120
50
144
58
166
66
190
70
202
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 21 11
0
0
0
1
5
6
6
9
9
12
10
13
12
15
12
15
15
18
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 25 11
0
0
0
1
0
5
2
7
8
13
8
14
10
17
11
18
13
21
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 34 11
1
1
1
2
1
3
5
8
8
12
11
19
13
25
18
32
19
33
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 34 11
0
0
1
1
3
3
4
5
9
12
15
19
21
27
32
39
34
41
TOTAL 114 44
1
1
2
5
9
17
17
29
34
49
44
65
56
84
73
104
81
113
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 17 15
0
0
0
0
0
1
1
2
2
4
6
9
8
12
12
23
15
28
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 27 10
0
0
0
0
1
1
1
2
1
4
2
5
3
8
4
15
4
17
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 10 15
0
0
0
0
0
1
0
2
1
4
1
6
1
9
7
18
10
24
TOTAL 54 40
0
0
0
0
1
3
2
6
4
12
9
20
12
29
23
56
29
69
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 20 10
2
3
3
5
5
7
8
10
10
13
12
15
13
16
15
18
16
19
GIS şi Planificare teritorială 20 10
2
3
3
5
5
8
5
8
8
12
8
13
9
14
10
15
10
15
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 18 20
3
3
4
5
5
6
5
6
8
11
10
13
12
15
14
17
14
17
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 12 20
2
3
5
6
10
11
12
13
18
19
20
21
23
24
23
24
26
27
TOTAL 70 60
9
12
15
21
25
32
30
37
44
55
50
62
57
69
62
74
66
78
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii 15 15
1
1
3
3
6
6
7
7
9
9
10
12
10
12
12
14
13
15
Literatura română în context european 16 25
0
0
1
1
1
1
3
3
6
6
10
11
13
18
15
21
16
22
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 17 15
2
2
3
3
3
3
5
5
8
8
12
12
15
16
15
16
16
17
Limbă şi comunicare 16 25
1
1
4
6
7
8
10
11
11
12
13
15
19
22
20
26
21
27
TOTAL 64 80
4
4
11
13
17
18
25
26
34
35
45
50
57
68
62
77
66
81
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
-după contestații-
25 24
0
0
6
6
13
13
19
19
21
21
22
23
28
29
29
32
31
34
Managementul activităţilor din domeniul forestier
-după contestații-
25 24
0
0
9
11
11
13
15
17
19
21
22
25
22
29
24
32
28
37
TOTAL 50 48
0
0
15
17
24
26
34
36
40
42
44
48
50
58
53
64
59
71
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 7 40
0
0
1
3
7
15
11
24
14
29
15
35
21
46
35
70
39
81
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 7 188
0
0
2
5
6
17
12
32
13
41
17
49
27
65
28
79
31
90
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației 26
0
0
3
3
4
4
5
5
8
8
9
10
10
12
13
16
16
20
Administrarea proiectelor europene 0
0
0
0
0
0
3
0
4
0
6
1
10
4
18
4
20
5
25
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 15
1
1
2
5
2
15
5
21
7
24
9
28
9
34
13
48
15
57
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 7
0
0
1
6
3
19
4
27
9
37
11
41
13
49
15
60
17
67
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 11 125
1
1
5
6
18
20
25
29
30
35
41
46
52
61
61
73
64
79
Diagnostic şi evaluare economico-financiară 0
0
0
0
4
0
8
0
11
0
11
0
16
0
17
0
21
0
24
Audit și guvernanță corporativă 11
0
0
1
7
1
22
2
26
3
34
5
40
10
52
10
63
11
67
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 8 30
0
0
0
3
0
8
3
14
4
21
4
23
5
31
7
37
9
41
TOTAL 92 383
2
2
15
42
41
131
67
193
88
246
112
298
151
385
186
487
207
551
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 9 81
0
1
4
7
9
16
18
29
23
43
38
62
49
79
49
79
49
79
Consiliere școlară și educație emoțională 10
4
4
7
7
12
15
19
26
28
38
32
49
40
62
40
62
40
62
TOTAL 19 81
4
5
11
14
21
31
37
55
51
81
70
111
89
141
89
141
89
141
TOTAL UNIVERSITATE 595 940
35
39
119
195
201
364
294
519
399
703
502
877
636
1108
743
1326
806
1450