Înscrieri septembrie 2018 – Licență ID

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi -ID    CUMULATIV
10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 16 15 15 23 23 28 28 34 34
TOTAL 16 15 15 23 23 28 28 34 34
FIG Geografie Geografie 25 2 2 2 2 2 2 4 4
Geografia turismului 20 1 1 1 1 3 3 3 3
TOTAL 45 3 3 3 3 5 5 7 7
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)  30 0 0 1 1 2 2 2 2
TOTAL 30 0 0 1 1 2 2 2 2
FS  Silvicultură Silvicultură 45 8 8 14 14 17 17 19 19
TOTAL 45 8 8 14 14 17 17 19 19
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 40 3 5 6 9 10 13 12 16
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 40 9 11 12 14 18 21 28 32
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 40 4 9 6 12 10 18 13 22
Administrarea afacerilor 44 5 7 11 15 17 23 23 31
  TOTAL 164 21 32 35 50 55 75 76 101
TOTAL UNIVERSITATE 300 47 58 76 91 107 127 138 163