Înscrieri septembrie 2018 – Licență ZI

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă (incl. locurile speciale) cu taxă 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 3 39 9 9 15 15 23 23 32 34
Poliţie locală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drept Drept 0 25 11 11 24 24 35 35 40 40
TOTAL 3 64 20 20 39 39 58 58 72 74
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 3 27 9 9 14 17 22 27 25 30
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 2 2 1 7 6 9 10 9 10
Sănătate Nutriţie şi dietetică 2 14 7 7 9 9 15 15 15 15
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
TOTAL 5 44 18 17 30 32 47 53 50 56
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 17 5 2 5 4 13 4 15 4 16
Controlul şi expertiza produselor alimentare 18 5 3 6 6 13 7 16 9 19
Protecţia consumatorului şi a mediului 14 5 3 8 6 15 10 19 11 20
TOTAL 49 15 8 19 16 41 21 50 24 55
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 0 5 6 8 8 11 9 12 10 13
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 9 5 9 15 12 22 17 30 19 34
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 24 5 4 12 6 20 9 27 10 30
Inginerie energetică Managementul energiei 24 5 4 13 6 18 7 21 10 25
Inginerie electrică Sisteme electrice 12 5 5 7 10 14 10 17 11 19
TOTAL 69 25 28 55 42 85 52 107 60 121
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 11 5 2 6 4 13 7 22 7 26
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 23 5 2 8 3 14 8 25 9 29
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 10 5 4 8 8 15 12 27 15 31
TOTAL 44 15 8 22 15 42 27 74 31 86
FIG Geografie Geografie 15 5 1 2 2 3 3 5 4 7
Geografie Geografia turismului 20 5 9 9 11 11 11 12 11 12
Istorie Istorie 11 10 0 0 1 1 5 5 5 5
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 20 5 1 1 2 2 3 3 6 6
Asistență socială Asistenţă socială 1 24 2 2 5 6 6 7 10 12
Filosofie Filosofie 2 10 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 69 59 13 14 21 23 28 32 38 44
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)  9 30 2 3 9 10 13 15 17 21
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  1 30 3 3 5 8 7 10 7 10
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 12 10 2 2 4 7 4 7 4 6
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 6 10 0 1 2 7 2 7 3 7
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 5 10 1 1 1 1 2 2 3 3
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 2 20 1 1 1 2 1 2 2 3
TOTAL 35 110 9 11 22 35 29 43 36 50
FS Silvicultură Silvicultură 5 30 3 3 9 9 13 13 14 14
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 20 10 2 2 3 3 3 3 3 3
TOTAL 25 40 5 5 12 12 16 16 17 17
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 1 30 0 2 4 10 13 24 14 26
Finanțe Finanţe şi bănci 1 40 1 4 6 12 6 14 8 19
Management Management 1 30 2 10 4 15 4 22 4 27
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 6 30 2 7 2 11 6 16 7 22
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 1 11 2 5 6 11 8 14 11 17
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 37 2 6 6 13 6 14 9 18
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 1 30 1 3 2 4 2 4 4 9
Administrarea afacerilor 1 40 1 5 4 11 5 17 10 25
Economie  Economie generală și comunicare economică 5 25 6 8 8 12 8 13 8 14
TOTAL 17 273 17 50 42 99 58 138 75 177
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
  TOTAL 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 317 645 126 213 240 409 337 572 404 681