Înscrieri septembrie 2018 – Locuri speciale – Cetățeni de etnie rromă – Master

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare
corporală
1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIS şi Planificare teritorială 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FLSC Limba şi literatură Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 9 0 0 0 0 0 0 0 0