Înscrieri septembrie 2018 – Locuri speciale – Licee rural

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliţie locală 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drept Drept 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 1 1
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sănătate Nutriţie şi dietetică 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0 0 0 0 0 1
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 1 3
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 2 0 1 0 1 0 1 0 1
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 1 2 1 2 1 2 1 2
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 1 2 1 2 1 2 1 2
TOTAL 2 2 5 2 5 2 5 2 5
FIG Geografie Geografie 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Geografie Geografia turismului 0 0 0 0 0 0 0 0
Istorie Istorie 0 0 0 0 0 0 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistență socială Asistenţă socială 0 0 0 0 0 0 0 0
Filosofie Filosofie 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)  3 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 0 0 1 1 1 1 1 1
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 0 0 0 1 0 1 0 1
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 0 0 0 0 0 0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 1 2 1 2 1 2
FS Silvicultură Silvicultură 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 1 1 1 1 1 1 1
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Management 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 0 0 0 0 0 0 1 1
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 0 0 0 0 1 2
Administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0 1 1
Economie  Economie generală și comunicare economică 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 4 1 1 1 1 1 1 4 5
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 21 4 7 5 9 5 9 10 17