Înscrieri septembrie 2018 – Master

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
fără taxă (incl. rromi) Cu taxă 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1 8 2 2 3 3 6 6 10 10
Drept Drept european 0 28 2 2 3 3 3 3 5 5
TOTAL 1 36 4 4 6 6 9 9 15 15
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 0 12 2 2 3 3 7 7 7 7
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare
corporală
1 27 2 2 5 5 13 13 14 14
TOTAL 1 39 4 4 8 8 20 20 21 21
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 5 13 0 4 1 6 2 7 2 8
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 2 15 1 4 1 5 1 5 1 6
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 6 15 3 4 6 7 7 9 8 10
TOTAL 13 43 4 12 8 18 10 21 11 24
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 8 4 0 0 0 0 3 3 4 4
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 14 4 0 0 1 1 4 5 6 7
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 12 4 1 1 3 3 7 7 10 10
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 34 12 1 1 4 4 14 15 20 21
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 5 10 1 1 1 1 5 8 7 13
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 10 10 1 1 1 1 4 6 4 10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 10 10 0 0 0 0 0 6 3 11
TOTAL 25 30 2 2 2 2 9 20 14 34
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 7 9 2 2 3 3 5 5 6 6
GIS şi Planificare teritorială 9 9 2 3 3 4 7 8 10 11
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 2 20 3 3 3 3 4 4 4 4
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 11 0 0 0 0 1 1 4 4
TOTAL 18 49 7 8 9 10 17 18 24 25
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1
Literatura română în context european 0 24 0 0 0 0 1 1 2 3
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 1 15 0 1 0 1 1 2 3 3
Limbă şi comunicare 0 25 0 0 2 2 2 2 4 4
TOTAL 1 79 1 2 3 4 5 6 10 11
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 1 17 0 0 0 0 2 2 6 8
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 22 0 0 2 2 2 3 4 8
TOTAL 1 39 0 0 2 2 4 5 10 16
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 0 17 4 5 9 11 10 15 17 24
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 0 137 1 6 1 8 2 9 8 17
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației 10 0 3 1 4 2 5 11 17
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 1 4 1 5 2 6 5 14
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 0 2 0 3 3 6 4 9
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 73 6 6 10 10 16 16 22 25
Audit și guvernanță corporativă 0 0 6 0 7 3 12 6 20
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 0 26 1 1 1 3 1 3 3 5
TOTAL 10 253 13 33 23 51 39 72 76 131
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 1 20 5 5 8 8 18 18 18 18
Consiliere școlară și educație emoțională 0 4 5 5 7 11 13 11 13
TOTAL 1 20 9 10 13 15 29 31 29 31
TOTAL UNIVERSITATE 105 600 45 76 78 120 156 217 230 329