Înscrieri septembrie 2018 – Români de pretutindeni – Licență ZI

Facultatea Domeniul Specializarea Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 0 0 0 1 0 1 0 1
Poliţie locală   ————-    
Drept Drept 1 1 2 7 2 7 2 7
TOTAL 1 1 2 8 2 8 2 8
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 1 1 3 3 2 2 3 3
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială   ————-    
Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0 0 1 1 2 2
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 1 1 2 3 2 3
TOTAL 1 1 4 4 5 6 7 8
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 0 0 0 2 0 2 0 2
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0 1 0 1 0 1
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0 1 1 1 1 1 1
TOTAL 0 0 1 4 1 4 1 4
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 0 0 2 7 2 7 1 6
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 0 1 1 1 1 1 1
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 1 2 1 2 1 1
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0 1 0 1 0 0
TOTAL 0 0 4 11 4 11 3 8
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 0 0 0 1 0 1 0 0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică   ————-    
TOTAL 0 0 0 1 0 1 0 0
FIG Geografie Geografie 0 0 0 3 0 3 0 3
Geografie Geografia turismului 0 0 4 7 4 7 4 7
Istorie Istorie 0 0 0 1 0 1 0 1
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene   ————-    
Asistență socială Asistenţă socială 0 0 0 1 1 2 1 2
Filosofie Filosofie 0 0 0 1 0 1 0 1
TOTAL 0 0 4 13 5 14 5 14
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)  0 0 3 3 4 4 4 4
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română    ————-    
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 0 0 1 1 1 2 1 2
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 0 0 0 1 0 1
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 0 1 1 1 7 1 7
TOTAL 0 0 5 5 6 14 6 14
FS Silvicultură Silvicultură 0 0 0 1 0 1 0 1
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0 2 0 2 0 2
TOTAL 0 0 0 3 0 3 0 3
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 0 1 0 4 0 4 0 4
Finanțe Finanţe şi bănci 0 0 1 4 1 4 4 6
Management Management 1 2 4 7 4 7 4 10
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale   ————-    
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 1 0 4 0 4 0 6
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 1 2 1 2 1 3
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor   ————-    
Administrarea afacerilor   ————-    
Economie  Economie generală și comunicare economică 0 1 0 5 0 5 0 6
TOTAL 1 5 6 26 6 26 9 35
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar   ————-    
  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 3 7 26 75 29 87 33 94