Înscrieri iulie 2016 – Licență ZI – Români de pretutindeni

 
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR RM  CU BAC in RO ÎNSCRIŞI LA ZI, CUMULATIV- 2016
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
                             
Facultatea Domeniul Specializarea
RM bac in RO
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
18-Jul
19 iul.
20 iul.
21 iul.
22 iul.
23 iul.
25 iul.
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
2
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
DSDU Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
0
TOTAL
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
1
0
1
0
1
Controlul şi expertiza produselor alimentare
1
1
1
1
Protecţia consumatorului şi a mediului
0
1
0
1
TOTAL
1
1
3
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
4
0
0
0
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
0
0
0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
0
0
0
0
Inginerie energetică Managementul energiei
0
0
0
0
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
0
0
0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
0
0
0
0
TOTAL
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică
3
0
0
0
0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
0
0
0
0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
0
0
0
0
TOTAL
3
FIG Geografie Geografie
4
0
0
0
0
Geografie Geografia turismului
0
0
0
0
Istorie Istorie
0
0
0
0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
0
0
0
Științe politice Ştiinţe politice
0
0
0
0
Asistență socială Asistenţă socială
0
0
0
0
TOTAL
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) 
2
0
0
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 
0
0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană, spaniolă,italiană)
0
0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
0
0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
1
0
0
TOTAL
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FS Silvicultură Silvicultură
1
0
0
0
0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
4
0
0
0
0
Asistenţă managerială şi secretariat
0
0
0
0
Finanțe Finanţe şi bănci
0
2
0
2
Management Management
0
0
0
0
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
1
1
1
1
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
1
1
1
1
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
1
1
1
1
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
2
0
2
Administrarea afacerilor
0
0
1
1
Drept Drept
0
0
0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
0
0
0
0
TOTAL
4
3
7
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1
0
0
1
1
  TOTAL
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
23
4
10
6
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rezultate înscrieri licenţă – cetăţeni Republica Moldova