Înscrieri iulie 2016 – Masterat – Români de pretutindeni

 
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR RM ÎNSCRIŞI LA MASTER, CUMULATIV-2016
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
                             
Facultatea Domenii Specializarea
RM
Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
18 iul.
19 iul.
20 iul.
21 iul.
22 iul.
23 iul.
25 iul.
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
4
0
0
0
0
TOTAL
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
4
1
1
1
1
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
1
0
1
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
0
1
0
1
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
0
1
0
1
TOTAL
4
1
4
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
12
1
1
1
1
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
1
0
1
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
0
0
0
0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
0
0
0
0
TOTAL
12
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă
3
0
0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
0
0
TOTAL
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
9
0
0
0
0
GIS şi Planificare teritorială
0
0
0
0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
0
0
0
2
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
0
0
2
2
TOTAL
9
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
6
0
0
Literatura română în context european
0
0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
0
0
Limbă şi comunicare
0
0
TOTAL
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
2
0
0
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
0
TOTAL
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
20
0
0
0
1
Management și administrație europeană
0
0
0
1
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
0
0
1
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației
0
0
1
1
Administrarea proiectelor europene
0
0
0
1
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
0
0
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
0
0
1
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0
0
4
4
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
0
0
2
Audit și guvernanță corporativă
0
0
0
2
Drept Drept european
0
0
0
0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
0
0
0
3
TOTAL
20
0
0
5
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
4
0
0
0
0
Consiliere școlară și educație emoțională
0
0
0
0
Comunicare didactică
0
0
0
0
TOTAL
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
64
2
6
9
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rezultate înscrieri – master cetăţeni Republica Moldova şi Ucraina