Înscrieri iulie 2016 – Masterat

 
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA MASTER, CUMULATIV-2016
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
                               
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
18 iul.
19 iul.
20 iul.
21 iul.
22 iul.
23 iul.
25 iul.
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
23
23
4
4
15
15
22
22
27
27
32
32
32 32 32 32
TOTAL
23
23
4
4
15
15
22
22
27
27
32
32
32 32 32 32
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
18
25
5
17
5
25
5
46
7
54
10
61
11 63 13 70
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
18
25
5
19
8
14
22
37
28
45
31
52
31 54 31 61
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
17
25
5
19
8
29
9
51
9
59
9
66
10 68 10 75
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
17
25
3
19
7
29
15
50
15
58
16
65
16 67 22 75
TOTAL
70
100
18
74
28
97
51
184
59
216
66
244
68 252 76 281
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
22
16
0
0
0
3
7
17
12
25
16
30
16 30 20 40
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
22
16
1
1
4
5
8
15
13
22
14
25
14 25 19 32
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
28
17
1
1
1
2
6
9
12
17
19
32
19 32 21 37
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
32
14
1
2
1
1
3
4
7
11
21
29
21 29 24 34
TOTAL
104
63
3
4
6
11
24
45
44
75
70
116
70 116 84 143
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă
25
10
2
2
4
4
7
8
9
12
10
13
10 14 12 19
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management, taxă
25
10
0
2
2
6
5
12
9
17
9
18
12 20 15 25
TOTAL
50
20
2
4
6
10
12
20
18
29
19
31
22 34 27 44
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
13
20
0
0
0
0
5
6
9
10
10
11
10 11 14 15
GIS şi Planificare teritorială
13
20
1
1
6
6
15
15
15
16
17
18
17 18 19 20
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
20
20
1
1
2
2
3
3
8
8
13
13
13 13 13 13
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
11
20
1
2
2
3
7
8
12
13
18
19
19 20 21 23
TOTAL
57
80
3
4
10
11
30
32
44
47
58
61
59 62 67 71
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
17
102
2
2
2
2
3
3
6
6
6
6
6 6 7 7
Literatura română în context european
15
1
1
4
4
4
7
10
16
15
23
15 24 18 27
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
18
1
1
5
5
6
12
9
15
13
19
14 20 16 22
Limbă şi comunicare
12
1
1
3
3
7
10
16
20
20
24
21 25 21 25
TOTAL
62
102
5
5
14
14
20
32
41
57
54
72
56 75 62 81
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
22
30
6
6
9
10
15
17
21
26
24
33
28 39 35 46
Managementul activităţilor din domeniul forestier
22
30
6
6
7
7
14
14
18
20
23
27
26 34 29 39
TOTAL
44
60
12
12
16
17
29
31
39
46
47
60
54 73 64 85
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
7
85
1
5
2
14
3
30
9
47
20
66
24 72 29 84
Management și administrație europeană
7
7
8
10
14
15
26
18
36
22
50
24 54 26 63
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
8
183
1
2
4
12
13
35
17
57
23
74
24 75 30 92
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației
17
0
0
4
5
4
8
7
12
7
15
8 16 11 21
Administrarea proiectelor europene
7
1
3
3
7
9
28
11
44
12
52
13 54 16 69
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
7
0
1
3
8
7
23
9
36
11
50
11 52 16 65
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
1
1
2
6
10
25
20
46
25
61
27 65 30 79
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
8
124
0
0
1
5
3
12
20
37
33
53
35 57 51 76
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
7
0
0
0
3
1
9
3
22
6
34
6 35 6 46
Audit și guvernanță corporativă
7
0
1
3
4
9
12
13
27
15
35
16 36 17 49
Drept Drept european
8
40
1
2
4
5
6
9
11
18
14
23
16 26 20 33
Economie și afaceri internaționale
8
40
0
1
0
6
1
17
7
29
10
34
10 36 12 44
TOTAL
98
472
12
24
36
89
81
234
145
411
198
547
214 578 264 721
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
6
78
1
3
4
8
10
23
19
37
25
51
25 51 25 47
Consiliere școlară și educație emoțională
6
3
5
4
8
13
22
19
35
22
48
22 48 22 48
Comunicare didactică
6
1
1
4
6
7
17
10
30
14
46
14 46 14 40
TOTAL
18
78
5
9
12
22
30
62
48
102
61
145
61 145 61 135
TOTAL UNIVERSITATE
526
998
64
140
143
286
299
662
465
1010
605
1308
636 1367 737 1593