Înscrieri Licență ID – 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE " DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI  Licență - ID,  CUMULATIV-2015
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. Locuri
Numărul de înscrişi -ID    CUMULATIV
7 sept.
8 sept.
9 sept.
10 sept.
11 sept.
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
FIG Geografie Geografie
52
1
1
3
4
4
5
5
7
8
11
Geografia turismului
44
0
1
1
3
2
4
6
8
7
11
TOTAL
96
1
2
4
7
6
9
11
15
15
22
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 
28
4
4
4
4
7
7
13
13
15
15
TOTAL
28
4
4
4
4
7
7
13
13
15
15
FS  Silvcultură Silvicultură
23
1
1
1
1
13
13
20
20
28
28
TOTAL
23
1
1
1
1
13
13
20
20
28
28
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
51
4
4
6
6
6
7
14
15
27
30
Asistenţă managerială şi secretariat
42
3
5
4
6
5
8
6
9
8
21
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
30
8
9
10
11
16
19
19
21
26
32
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
42
1
3
2
6
3
9
7
14
10
21
Administrarea afacerilor
29
5
6
11
12
15
16
19
22
24
29
TOTAL
194
21
27
33
41
45
59
65
81
95
133
TOTAL UNIVERSITATE
341
27
34
42
53
71
88
109
129
153
198