Înscrieri Licență ID – 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2015
 
                 
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi - MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
23 iul.
24 iul.
27 iul.
28 iul.
29 iul.
30 iul.
31 iul.
FEFS Ştiinţa sportului Educație fizică școlară și extracurriculară
18
31
2
10
TOTAL
18
31
2
10
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
16
20
3
3
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
18
23
7
10
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
17
24
0
2
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
15
20
4
4
TOTAL
66
87
14
19
0
0
0
0
0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
19
14
7
9
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
21
24
5
11
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
27
22
4
7
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
33
15
11
16
TOTAL
100
75
27
43
0
0
0
0
0
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, săntăţii și securităţii în muncăi
22
10
5
5
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
24
8
4
6
TOTAL
46
18
9
11
0
0
0
0
0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
12
19
1
2
GIS şi Planificare teritorială
11
19
1
1
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
20
30
6
7
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
1
2
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
9
30
2
3
TOTAL
52
98
11
15
0
0
0
0
0
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
15
14
4
6
Literatura română în context european
14
20
3
4
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
15
19
0
2
Limbă şi comunicare
13
25
1
6
TOTAL
57
78
8
18
0
0
0
0
0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
20
29
1
6
Managementul activităţilor din domeniul forestier
20
29
4
10
TOTAL
40
58
5
16
0
0
0
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
7
82
3
4
Management și administrație europeană
7
5
10
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
7
194
3
7
Administrarea afacerilor europene/ Planning of new turism products and destination managemen
14
0
1
Administrarea proiectelor europene
7
0
2
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
7
3
9
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
4
5
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
7
126
10
22
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
7
4
4
Audit și guvernanță corporativă
7
2
7
Drept Drept european
7
42
3
7
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
10
39
0
1
TOTAL
94
483
37
79
0
0
0
0
0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
6
82
1
4
Consiliere scolara si educatie emotionala
5
11
18
Comunicare didactică
6
3
3
TOTAL
17
82
15
25
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
490
1010
128
236
0
0
0
0
0