Înscrieri licenţă ID

Facultatea

Programul de studii

FACULATATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE Geografie
Geografia turismului
FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Administraţie publică
Asistenţă managerială şi secretariat
Contabilitate şi informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor

Recent Posts