Înscrieri Licență ZI – 2014

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI, Licență, CUMULATIV- 2014 *click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale  
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă
cu taxă
14 iul.
15 iul.
16 iul.
17 iul.
18 iul.
21 iul.
22 iul.
23 iul.
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
36
37
0
0
6
8
17
22
30
36
38
46
49
57
63
72
63
72
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
19
27
7
7
19
21
33
36
44
48
60
66
71
77
77
84
77
84
DSDU Sănătate Nutriţie şi dietetică
15
15
1
2
4
8
4
12
7
20
9
23
11
27
12
28
14
31
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
12
18
5
5
12
13
20
21
34
36
42
44
46
51
47
52
49
55
TOTAL
82
96
13
14
41
50
74
91
115
140
149
179
177
212
199
236
203
242
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
31
59
3
5
7
18
16
45
25
65
34
83
41
101
46
113
47
116
Controlul şi expertiza produselor alimentare
36
86
5
10
15
30
28
58
40
79
45
97
54
113
58
125
59
128
Protecţia consumatorului şi a mediului
34
40
2
5
8
20
15
49
16
70
20
88
22
104
25
116
26
119
TOTAL
101
185
10
20
30
68
59
152
81
214
99
268
117
318
129
354
132
363
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
47
70
9
9
29
32
55
65
86
101
97
116
108
129
111
134
124
148
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
27
19
0
7
4
28
13
61
14
87
16
98
18
110
19
115
20
125
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
27
19
0
1
1
12
6
32
10
47
13
56
13
60
15
62
17
65
Inginerie energetică Energetică industrială
28
19
1
3
1
9
4
21
8
32
9
43
11
49
11
52
11
58
Inginerie electrică Sisteme electrice
28
19
1
2
7
10
13
23
19
36
22
44
22
52
24
55
27
61
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
25
19
1
2
2
9
5
19
7
26
13
42
16
48
17
51
17
54
TOTAL
182
168
12
24
44
100
96
221
144
329
170
399
188
448
197
469
216
511
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică
26
2
1
4
5
10
10
25
10
32
13
41
14
46
15
48
15
49
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
35
6
0
4
1
6
4
19
5
23
6
32
9
38
10
40
12
43
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
50
10
5
6
7
13
19
32
26
40
33
51
38
60
40
64
41
67
TOTAL
111
18
6
14
13
29
33
76
41
95
52
124
61
144
65
152
68
159
FIG Știința mediului Geografia mediului
23
24
3
4
4
4
10
14
11
15
13
17
14
18
14
22
14
25
Geografie Geografia turismului
29
60
1
4
13
16
29
32
38
41
46
49
57
60
62
65
65
68
Istorie Istorie
20
23
3
6
7
10
14
17
16
19
17
20
18
21
22
25
23
26
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
28
41
5
7
12
19
18
25
21
28
23
30
27
34
27
36
29
38
Științe politice Ştiinţe politice
18
50
0
7
0
18
2
20
3
21
4
22
7
25
7
28
8
31
Asistență socială Asistenţă socială
19
28
2
5
7
11
12
16
19
23
19
23
25
29
27
32
28
33
Filosofie Filosofie
0
25
0
5
0
8
0
8
0
8
0
8
0
9
0
12
1
13
TOTAL
137
251
14
38
43
86
85
132
108
155
122
169
148
196
159
220
168
234
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
20
23
7
10
12
22
14
38
17
42
20
48
25
57
29
63
30
65
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
16
21
2
4
2
9
2
20
4
23
4
26
5
30
5
33
5
35
Limba şi literatura franceză – Limba și literatura engleză/germană
26
19
2
6
4
10
8
16
11
20
13
27
14
28
14
28
14
29
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
41
38
13
15
20
23
36
44
44
48
54
73
57
77
64
84
65
86
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
11
14
2
3
2
3
2
3
5
6
6
9
7
10
8
11
9
12
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
16
12
3
4
5
11
5
19
5
20
5
24
9
29
13
34
13
34
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
10
36
3
3
8
8
16
16
21
21
23
26
24
28
25
30
28
33
TOTAL
140
165
32
45
53
86
83
156
107
180
125
233
141
259
158
283
164
294
FS Silvicultură Silvicultură
51
48
6
6
22
24
41
45
61
68
71
78
80
90
85
97
89
101
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
12
38
1
1
3
4
7
9
10
14
14
20
19
28
21
32
22
33
TOTAL
63
85
7
7
25
28
48
54
71
82
85
98
99
118
106
129
111
134
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
13
74
3
14
6
35
9
71
19
101
22
112
23
119
26
136
30
146
Asistenţă managerială şi secretariat
14
36
1
10
1
27
9
53
10
74
13
84
15
90
17
94
17
100
Finanțe Finanţe şi bănci
20
50
5
22
14
61
24
91
30
113
37
133
40
145
44
158
46
166
Management Management
15
72
9
25
15
55
19
89
24
113
24
124
26
135
27
147
31
159
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
20
51
2
16
4
39
8
63
12
76
13
84
14
92
16
99
16
105
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
16
34
0
4
2
10
5
20
9
31
12
35
15
43
16
47
17
50
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
16
78
13
27
31
56
48
87
59
110
68
128
74
141
79
154
79
161
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
15
74
4
26
16
63
30
96
41
123
44
137
49
149
54
156
57
166
Administrarea afacerilor
15
73
6
26
12
51
20
82
23
101
28
119
32
132
34
146
35
154
Drept Drept
13
56
10
15
30
36
42
54
53
70
74
92
81
99
95
115
105
128
Economie Economie generală și comunicare economică
16
32
1
11
4
32
6
43
7
55
7
61
7
70
8
76
9
82
TOTAL
173
638
54
196
135
465
220
749
287
967
342
1109
376
1215
416
1328
442
1417
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
51
46
31
31
58
58
81
81
112
112
128
128
150
150
180
180
193
193
TOTAL
51
46
31
31
58
58
81
81
112
112
128
128
150
150
180
180
193
193
TOTAL UNIVERSITATE
1040
1655
179
389
442
970
779
1712
1066
2274
1272
2707
1457
3060
1609
3351
1697
3547
  Rezultate concurs admitere cetăţeni de etnie rromă, nivel Licenţă – sesiunea iulie 2014 Rezultate concurs admitere cetăţeni din Republica Moldova, nivel Licenţă – sesiunea iulie 2014 Rezultate concurs admitere cetăţeni din Republica Moldova, nivel Licenţă – CPL