Înscrieri Licență ZI – 2015

 
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI, Licență, CUMULATIV- 2015
 *click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 
cu taxă
13 iul.
14 iul.
15 iul.
16 iul.
17 iul.
20 iul.
21 iul.
22 iul.
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
fizic
optiuni
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
37
30
4
4
13
15
27
29
41
43
56
82
65
71
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
23
26
5
5
24
24
56
58
72
74
82
85
90
93
DSDU Sănătate Nutriţie şi dietetică
20
10
1
3
6
9
12
27
17
39
20
43
20
45
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
15
15
6
6
17
18
42
44
56
59
64
67
69
72
TOTAL
95
81
16
18
60
66
137
158
186
215
222
277
244
281
244
281
244
281
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
35
38
0
8
5
24
18
69
32
104
38
120
44
133
46
148
47
153
Controlul şi expertiza produselor alimentare
40
59
5
8
12
24
28
68
37
101
43
116
47
129
54
145
58
152
Protecţia consumatorului şi a mediului
40
35
3
8
9
25
26
70
39
99
43
114
46
127
53
142
55
149
TOTAL
115
132
8
24
26
73
72
207
108
304
124
350
137
389
153
435
160
454
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
53
63
14
16
44
52
86
103
114
138
137
165
144
194
152
214
159
238
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
30
15
5
17
12
49
17
101
25
134
29
152
39
177
46
194
52
214
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
30
15
2
7
4
16
10
42
16
61
17
73
26
89
31
94
35
109
Inginerie energetică Managementul energiei
29
16
1
1
3
9
3
13
4
20
4
27
14
38
14
39
19
52
Inginerie electrică Sisteme electrice
28
16
0
2
2
11
8
28
13
41
20
50
24
58
24
60
27
77
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
25
20
0
1
1
4
4
17
11
28
13
36
15
39
17
42
22
51
TOTAL
195
145
22
44
66
141
128
304
183
422
220
503
262
595
284
643
314
741
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică
27
0
2
5
3
12
14
26
17
36
19
42
20
51
21
54
22
55
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
39
7
0
7
4
15
7
24
7
30
10
39
12
47
13
52
13
57
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
50
10
8
7
11
16
17
34
27
47
32
56
43
69
47
75
51
79
TOTAL
116
17
10
19
18
43
38
84
51
113
61
137
75
167
81
181
86
191
FIG Știința mediului Geografia mediului
20
23
1
2
1
10
1
18
2
27
3
33
6
41
6
42
7
46
Geografie Geografie
19
28
2
2
4
11
7
22
14
34
16
42
18
50
19
53
21
58
Geografia turismului
27
48
0
3
9
14
20
32
28
50
34
59
38
68
39
72
39
77
Istorie Istorie
20
25
1
5
2
7
10
21
14
27
18
33
20
38
20
38
21
42
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
22
45
2
8
2
9
5
23
12
34
17
40
21
51
24
55
25
58
Științe politice Ştiinţe politice
15
43
3
8
5
14
6
26
6
30
6
33
7
41
8
44
9
46
Asistență socială Asistenţă socială
16
30
5
9
7
12
19
32
25
40
30
47
34
54
39
59
42
64
Filosofie Filosofie
2
20
0
6
2
8
2
10
3
12
3
14
3
17
3
17
3
19
TOTAL
141
262
14
43
32
85
70
184
104
254
127
301
147
360
158
380
167
410
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniola/italiana)
50
60
3
3
14
25
30
67
43
99
46
120
53
136
57
148
62
157
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
41
36
5
7
13
24
30
54
55
93
67
112
72
120
77
127
84
123
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germana
24
38
2
2
3
7
7
20
10
25
15
20
15
22
18
30
19
44
Limba şi literatura franceza- Limba şi literatura spaniola/italiană
10
17
2
2
2
8
2
7
2
9
2
13
3
4
6
17
6
19
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
12
20
0
0
1
1
4
6
5
7
7
9
7
9
8
10
8
10
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
10
36
1
1
7
7
11
12
13
19
15
19
18
22
21
26
21
35
TOTAL
147
207
13
15
40
72
84
166
128
252
152
293
168
313
187
358
200
388
FS Silvicultură Silvicultură
56
43
4
4
15
15
35
35
61
61
74
74
90
90
96
96
100
100
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
20
30
2
2
5
5
15
15
21
21
25
25
32
32
34
34
36
36
TOTAL
76
73
6
6
20
20
50
50
82
82
99
99
122
122
130
130
136
136
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
15
70
3
7
5
29
16
62
27
92
30
108
36
119
45
137
47
144
Asistenţă managerială şi secretariat
15
35
2
6
9
27
15
51
26
78
31
91
33
101
35
109
35
113
Finanțe Finanţe şi bănci
20
50
5
15
10
49
26
78
38
134
43
160
43
172
44
178
44
184
Management Management
15
70
0
6
2
33
5
70
14
103
18
140
20
156
22
167
24
172
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
20
50
0
3
1
14
3
56
5
72
8
98
8
104
9
109
9
116
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
23
24
0
2
3
12
6
26
8
33
12
47
19
61
22
65
26
69
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
17
75
12
17
31
47
71
119
90
157
103
183
110
199
113
204
120
215
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
15
70
1
5
6
24
22
69
31
96
35
117
41
131
42
139
44
143
Administrarea afacerilor
15
70
3
8
6
29
16
86
21
120
25
157
29
171
32
182
34
186
Drept Drept
12
57
9
12
29
34
62
78
87
108
110
134
115
145
123
156
131
165
Economie  Economie generală și comunicare economică
18
30
0
3
1
18
3
51
5
66
6
81
8
89
8
93
11
98
TOTAL
185
601
35
84
103
316
245
746
352
1059
421
1316
462
1448
495
1539
525
1605
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
50
47
16
16
27
27
87
87
136
136
164
164
181
181
  TOTAL
50
47
16
16
27
27
87
87
136
136
164
164
181
181
181
181
181
181
TOTAL UNIVERSITATE
1120
1565
140
269
392
843
911
1986
1330
2837
1590
3440
1798
3856
1913
4128
2013
4387

Rezultate cetăţeni de etnie rromă, nivel Licenţă – sesiunea iulie 2015 Rezultate cetăţeni din Republica Moldova, nivel Licenţă, Buget – sesiunea iulie 2015 Rezultate cetăţeni din Republica Moldova, nivel Licenţă, cu taxă – sesiunea iulie 2015
Număr candidați înscriși pe zile cumulativ cetăţeni de etnie rromă, nivel Licenţă – sesiunea iulie 2015 Număr candidați înscriși pe zile cumulativ cetăţeni din Republica Moldova, nivel Licenţă – sesiunea iulie 2015