Înscrieri licenţă ZI

Facultatea

Programul de studii

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie şi motricitate specială
Nutriție și dietetică
Balneofiziokinetoterapie și recuperare

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARA

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism | a II-a facultate
Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Calculatoare
Automatică şi informatică aplicată
Electronică aplicată
Energetică industrială
Sisteme electrice
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

FACULTATEA DE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI MANAGEMENT

Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Mecatronică
Inginerie economică în domeniul mecanic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Echipamente pentru procese industriale

FACULATATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

Geografia mediului
Geografie
Geografia turismului
Istorie
Filosofie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Ştiinţe politice
Asistenţă socială

FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană / Limba şi literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Comunicare şi relaţii publice

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

Silvicultură
Ecologie şi protecţia mediului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Administraţie publică
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanţe şi bănci
Management
Afaceri internaţionale
Informatică economică
Contabilitate şi informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept
Economie generală şi comunicare economică

FACULTATEA DE STIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Recent Posts