Înscrieri master

Facultatea Domeniul Program de studii
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară
Facultatea de Inginerie alimentară Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
Facultatea de Istorie și Geografie Geografie Turism şi dezvoltare regională
GIS şi Planificare teritorială
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii (franceză)
Literatura română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
Limbă şi comunicare
Facultatea de Silvicultură Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
Managementul activităţilor din domeniul forestier
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
Management și administrație europeană
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor europene
Administrarea proiectelor europene
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
Audit și guvernanță corporativă
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
Facultatea de Științe ale Educației Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică