Înscrieri Master – 2014

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA MASTER, CUMULATIV-2014 *click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale  
Facultatea
Domenii
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
14 iul.
15 iul.
16 iul.
17 iul.
18 iul.
21 iul.
22 iul.
23 iul.
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
optiuni
FEFS Ştiinţa sportului Educație fizică școlară și extracurriculară
16
33
0
0
2
2
4
4
8
8
14
14
15
15
20
20
20
20
TOTAL
16
33
0
0
2
2
4
4
8
8
14
14
15
15
20
20
20
20
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
14
20
0
1
0
3
3
15
7
30
11
47
16
60
18
68
18
73
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
20
20
3
3
5
11
8
21
20
37
29
55
36
70
40
78
45
83
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
14
20
0
3
0
8
0
18
1
33
2
48
2
62
3
70
3
75
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
14
20
0
3
4
9
10
19
13
34
24
50
27
65
28
73
28
78
TOTAL
63
80
3
10
9
31
21
73
41
134
66
200
81
257
89
289
94
309
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
17
20
0
0
0
0
1
3
2
9
3
10
6
15
10
23
13
28
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
21
20
1
1
2
2
6
8
9
11
11
14
14
19
16
24
20
28
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
27
20
0
0
2
4
9
15
14
25
14
29
19
35
21
39
22
43
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
32
18
0
0
2
4
8
16
13
24
17
28
21
36
28
43
34
49
TOTAL
97
78
1
1
6
10
24
42
38
69
45
81
60
105
75
129
89
148
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, săntăţii și securităţii în muncăi
24
10
2
2
4
10
6
15
8
17
12
24
21
34
21
36
25
44
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
21
10
1
3
7
10
10
15
10
17
13
22
14
28
17
31
22
40
TOTAL
45
20
3
5
11
20
16
30
18
34
25
46
35
62
38
67
47
84
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
21
39
0
0
0
0
4
5
6
7
9
10
12
13
14
17
15
20
GIS şi Planificare teritorială
0
0
0
0
2
3
4
5
6
6
9
9
14
15
16
18
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
8
20
0
0
0
0
0
0
7
11
8
12
13
17
14
18
15
19
Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
7
20
0
0
0
0
0
0
2
9
2
9
2
9
2
9
3
11
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
7
40
0
0
1
1
4
4
7
7
14
14
18
18
20
20
24
24
TOTAL
43
119
0
0
1
1
10
12
26
39
39
51
54
66
64
79
73
92
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
14
20
0
0
Literatura română în context european
13
25
0
0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
14
20
0
0
Limbă şi comunicare
12
25
0
0
TOTAL
53
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
19
31
4
5
7
9
16
22
18
24
22
30
27
36
36
48
40
54
Managementul activităţilor din domeniul forestier
19
31
2
4
7
12
9
16
15
23
24
35
24
35
32
49
39
56
TOTAL
38
62
6
9
14
21
25
38
33
47
46
65
51
71
68
97
79
110
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
7
83
2
3
2
4
2
7
2
13
5
28
8
44
16
64
24
76
Management și administrație europeană
7
1
1
2
3
5
7
7
15
13
27
17
44
20
56
27
85
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
6
212
0
1
3
4
4
6
7
12
14
35
18
56
25
88
26
98
Administrarea afacerilor europene
6
0
0
0
0
0
0
1
3
1
10
1
22
2
44
5
54
Administrarea proiectelor europene
7
0
0
0
0
1
1
8
12
9
23
17
51
27
69
33
86
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
7
0
0
1
2
2
5
6
15
10
30
14
52
14
73
17
88
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
6
0
1
0
2
0
4
2
9
4
24
9
42
15
64
20
76
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
7
128
0
0
1
2
4
5
20
24
42
57
52
73
75
100
82
112
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
6
0
0
0
1
1
4
3
15
4
37
5
54
7
73
8
85
Audit și guvernanță corporativă
7
0
0
0
0
1
4
2
17
7
41
14
58
15
75
19
84
Drept Drept european
6
43
0
0
1
1
5
5
14
14
20
26
24
31
25
37
34
51
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
8
38
0
0
0
0
0
0
1
7
4
21
7
32
12
51
13
62
TOTAL
80
504
3
6
10
19
25
48
73
156
133
359
186
559
253
794
308
957
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
9
41
0
0
0
0
0
0
2
2
7
7
15
15
29
29
35
35
Comunicare didactică
6
43
0
0
0
0
2
2
4
4
4
4
7
7
12
12
14
14
TOTAL
15
84
0
0
0
0
2
2
6
6
11
11
22
22
41
41
49
49
TOTAL UNIVERSITATE
450
1070
16
31
53
104
127
249
243
493
379
827
504
1157
648
1516
759
1769
Rezultate concurs admitere cetăţeni din Republica Moldova, nivel Masterat – sesiunea iulie 2014 Rezultate concurs admitere cetăţeni din Ucraina, nivel Masterat – sesiunea iulie 2014