Înscrieri Master – 2015

 
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA MASTER, CUMULATIV-2015
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
                       
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
7 sept.
8 sept.
9 sept.
10 sept.
11 sept.
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
FEFS Ştiinţa sportului Educație fizică școlară și extracurriculară
0
23
0
0
1
1
3
3
4
4
5
5
TOTAL
0
23
0
0
1
1
3
3
4
4
5
5
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
9
19
2
2
3
3
7
9
10
12
16
18
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
23
0
2
0
2
0
5
0
8
0
11
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
0
22
0
2
0
2
0
5
0
10
0
10
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
0
19
0
2
0
2
2
6
4
9
4
11
TOTAL
9
83
2
8
3
9
9
25
14
39
20
50
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
0
13
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
9
22
0
1
0
2
1
3
4
7
7
13
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
3
15
2
2
4
4
4
5
5
9
10
14
TOTAL
12
71
2
3
5
7
6
9
10
17
18
28
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, săntăţii și securităţii în muncă
8
10
1
1
3
3
4
4
4
5
8
11
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
4
8
0
1
1
2
1
3
2
4
6
12
TOTAL
12
18
1
2
4
5
5
7
6
9
14
23
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
1
19
1
2
2
3
4
7
4
7
6
10
GIS şi Planificare teritorială
5
19
1
1
1
2
3
6
4
7
8
12
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
2
30
1
1
1
1
1
3
2
4
5
8
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
0
1
0
1
0
3
0
4
1
8
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
3
30
1
2
2
4
5
8
6
9
7
12
TOTAL
11
98
4
7
6
11
13
27
16
31
27
50
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
1
14
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
Literatura română în context european
0
17
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
10
19
1
1
1
2
1
2
2
3
4
5
Limbă şi comunicare
0
15
1
1
2
2
3
3
5
5
7
7
TOTAL
11
65
3
3
6
7
8
9
11
12
15
16
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
0
24
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
21
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
TOTAL
0
45
0
0
0
0
1
1
3
3
4
4
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
0
56
1
2
1
2
2
3
3
10
3
11
Management și administrație europeană
0
0
1
0
1
2
3
4
7
7
11
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
160
1
2
1
3
2
4
2
8
5
13
Administrarea afacerilor europene/ Planning of new turism products and destination managemen
0
1
1
4
4
4
4
6
7
7
8
Administrarea proiectelor europene
0
1
1
1
1
1
2
3
7
5
10
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
0
1
0
1
5
6
4
8
4
8
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
0
2
1
2
3
4
4
8
4
13
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0
57
3
4
9
10
11
13
17
21
19
23
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
0
2
0
3
1
4
1
10
2
13
Audit și guvernanță corporativă
0
0
2
0
3
0
4
0
7
0
8
Drept Drept european
0
31
2
2
2
2
3
4
6
8
10
12
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
1
39
1
2
1
2
1
2
3
6
5
9
TOTAL
1
343
10
22
20
34
35
53
53
107
71
139
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
0
39
3
3
5
5
9
9
13
20
16
22
Consiliere scolara si educatie emotionala
0
4
4
7
11
11
11
15
24
21
32
Comunicare didactică
0
1
1
3
5
3
5
3
5
9
13
TOTAL
0
39
8
8
15
21
23
25
31
49
46
67
TOTAL UNIVERSITATE
56
785
30
53
60
95
103
159
148
271
220
382
  Candidati Republica Moldova Buget – sesiunea septembrie 2015 Candidati Ucraina TAXA – sesiunea septembrie 2015 Inscrisi pe zile cumulativ Cetățeni Republica Moldova – sesiunea septembrie 2015