Înscrieri Master – 2015

 
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA MASTER, CUMULATIV-2015
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
13 iul.
14 iul.
15 iul.
16 iul.
17 iul.
20 iul.
21 iul.
22 iul.
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
optiuni
FEFS Ştiinţa sportului Educație fizică școlară și extracurriculară
18
31
5
5
9
9
13
13
17
17
22
22
26
26
TOTAL
18
31
5
5
9
9
13
13
17
17
22
22
26
26
26
26
26
26
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
16
20
1
4
4
13
4
21
4
29
6
35
6
43
8
49
10
53
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
18
23
5
7
9
17
13
24
19
33
21
40
23
48
25
54
28
58
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
17
24
0
5
0
15
3
22
4
31
7
38
11
46
13
52
14
58
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
15
20
1
6
5
16
6
24
8
33
8
40
10
47
10
53
10
57
TOTAL
66
87
7
22
18
61
26
91
35
126
42
153
50
184
56
208
62
226
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
19
14
1
3
5
8
14
22
18
29
18
29
21
35
22
36
24
40
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
21
24
2
3
5
10
9
20
11
28
13
29
16
35
16
36
19
39
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
27
22
1
3
4
7
7
13
11
23
13
28
16
33
17
35
17
40
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
33
15
2
2
6
6
13
15
21
25
26
32
29
34
31
40
34
43
TOTAL
100
75
6
11
20
31
43
70
61
105
70
118
82
137
86
147
94
162
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, săntăţii și securităţii în muncă
22
10
0
0
0
1
3
5
5
7
7
9
10
16
11
19
13
21
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
24
8
0
0
1
1
7
8
10
11
10
12
16
19
20
22
22
25
TOTAL
46
18
0
0
1
2
10
13
15
18
17
21
26
35
31
41
35
46
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
12
19
0
0
3
3
5
5
7
8
8
9
10
13
12
16
14
19
GIS şi Planificare teritorială
11
19
0
0
0
3
1
5
2
6
2
6
4
9
4
10
4
11
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
20
30
1
1
2
3
4
5
5
8
6
9
10
14
12
17
14
20
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
0
1
1
3
1
4
3
7
3
8
4
13
5
15
6
17
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
9
30
0
1
0
3
0
4
1
8
2
10
3
12
3
14
4
16
TOTAL
52
98
1
3
6
15
11
23
18
37
21
42
31
61
36
72
42
83
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
15
14
1
1
2
3
5
6
8
9
11
12
12
13
13
14
13
14
Literatura română în context european
14
20
0
0
3
5
3
5
7
10
7
11
7
12
12
18
14
24
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
15
19
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
5
6
6
12
Limbă şi comunicare
13
25
2
2
7
9
7
9
12
17
15
20
14
28
18
35
21
40
TOTAL
57
78
3
3
14
19
17
22
31
40
37
47
37
57
48
73
54
90
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
20
29
1
2
5
9
8
14
9
16
11
20
20
37
25
47
27
51
Managementul activităţilor din domeniul forestier
20
29
4
8
10
19
12
23
17
31
20
36
25
46
25
46
27
50
TOTAL
40
58
5
10
15
28
20
37
26
47
31
56
45
83
50
93
54
101
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
7
82
1
1
2
2
7
13
9
23
16
37
19
43
27
46
27
58
Management și administrație europeană
7
0
0
0
0
4
7
7
18
15
31
18
41
19
47
23
53
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
7
194
0
0
0
2
6
16
9
29
9
35
16
48
24
65
24
65
Administrarea afacerilor europene/ Planning of new turism products and destination management
14
0
0
0
0
2
6
4
15
5
19
5
22
5
23
6
24
Administrarea proiectelor europene
7
0
0
0
0
2
10
3
20
5
27
5
34
9
40
9
41
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
7
0
0
0
2
2
15
7
26
12
36
14
46
16
53
16
53
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
0
0
2
2
7
22
8
31
15
43
22
59
22
66
24
69
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
7
126
3
3
3
3
20
22
34
40
39
47
51
66
63
79
71
89
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
7
0
2
0
2
1
15
2
28
3
33
5
40
5
43
6
49
Audit și guvernanță corporativă
7
0
2
0
2
4
16
7
29
10
36
12
40
14
49
16
54
Drept Drept european
7
42
0
0
0
0
6
1
10
19
10
21
12
25
14
29
17
32
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
10
39
0
0
0
0
1
6
2
17
2
19
4
29
6
34
7
37
TOTAL
94
483
4
8
7
15
62
149
102
295
141
384
183
493
224
574
246
624
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
6
82
1
1
1
3
4
7
10
20
16
33
22
48
Consiliere scolara si educatie emotionala
5
4
6
4
6
12
20
25
46
32
65
35
70
Comunicare didactică
6
0
0
3
7
3
7
4
10
8
22
9
25
TOTAL
17
82
5
7
8
16
19
34
39
76
56
120
66
143
66
143
66
143
TOTAL UNIVERSITATE
490
1010
36
69
98
196
221
452
344
761
437
963
546
1219
623
1377
679
1501

Rezultate cetăţeni din Republica Moldova, nivel Masterat – sesiunea iulie 2015 Rezultate cetăţeni din Ucraina, nivel Masterat – sesiunea iulie 2015
Număr candidați înscriși pe zile cumulativ cetăţeni din Republica Moldova, nivel Masterat – sesiunea iulie 2015