Înscrieri master

Facultatea Programul de studii de masterat
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Educaţie fizică şcolară şi activități extracurriculare
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARA Controlul şi expertiza produselor alimentare
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
Managementul securității mediului și siguranța alimentară
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Management informatic în industrie şi administraţie
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
FACULTATEA DE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI MANAGEMENT Ingineria calităţii şi securitatea muncii
Expertiză tehnică,evaluare economică şi management
Inginerie mecanică asistată de calculator
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE Turism şi dezvoltare regională
GIS şi planificare regională
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere
Studii europene
Consiliere şi administrare în resurse umane
Etică organizaţională şi audit etic
FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII Teoria şi practica traducerii
Literatură română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
Limbă şi comunicare
Didactica limbilor moderne
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Management şi audit în administraţie şi afaceri
Management şi administraţie europeană
Management şi administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor europene
Administrarea proiectelor europene
Managementul firmelor de comerț, turism și servicii
Administrarea și formarea resurselor umane în organizații
Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
Audit şi guvernanţă corporativă
Economie şi afaceri internaţionale
FACULTATEA DE STIINȚE ALE EDUCAȚIEI Managementul instituţiilor educaţionale
Comunicare didactică

Recent Posts