Înscrieri iulie 2019 – Cetățeni de etnie rromă – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – MASTER CUMULATIV
Fără taxă 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 22 iulie 23 iulie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drept Drept european 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIS şi planificare teritorială 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literatura română în context european 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning of new tourism products and destination management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audit și guvernanță corporativă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consiliere școlară și educație emoțională 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1