Înscrieri iulie 2019 – Licee Rural – Licență

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 22 iulie 23 iulie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 5
Poliţie locală 0 0 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Drept Drept 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 6 6 6 6
TOTAL 3 0 0 3 3 5 5 7 7 12 12 12 12 14 14 14 18
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 5 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 0 2 2 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 3 0 0 2 2 2 3 4 8 4 8 4 8 4 8 4 9
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0 2 0 3 2 9 2 7 2 7 2 7 2 8
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0 0 2 1 3 2 7 2 7 2 7 2 7 3 8
TOTAL 3 0 0 2 6 3 9 8 24 8 22 8 22 8 22 9 25
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 9 0 0 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 0 0 3 0 3 1 4 1 4 1 4 2 6 2 6
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 9 0 0 3 6 4 8 6 13 6 13 6 13 7 16 7 16
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
TOTAL 3 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
FIG Geografie Geografie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geografia turismului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istorie Istorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Filosofie Filosofie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistență socială Asistență socială 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană) 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 3 5 3 5 3 5
FS Silvicultură Silvicultură 4 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
Management Management 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 1 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Administrarea afacerilor 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Economie Economie generală și comunicare economică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 0 4 5 9 14 10 15 10 15 10 15 10 15 11 20
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 3 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Psihologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
TOTAL UNIVERSITATE 50 1 1 16 24 32 49 49 80 55 85 56 86 59 91 62 104