Înscrieri iulie 2019 – Licență ZI

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domeniul Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă cu taxă 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 22 iulie 23 iulie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 100 20 80 16 26 31 58 47 92 54 117 61 135 61 147 67 163 75 183
Poliţie locală 50 15 35 18 23 64 73 80 91 100 111 117 128 117 128 126 138 127 139
Drept Drept 110 15 95 39 43 83 91 136 148 165 182 190 210 206 227 220 243 232 258
TOTAL 260 50 210 73 92 178 222 263 331 319 410 368 473 384 502 413 544 434 580
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 75 40 35 10 11 22 26 36 41 53 58 72 78 72 78 72 78 72 78
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 60 24 36 15 17 28 30 39 42 56 60 69 77 69 77 69 77 69 77
Sănătate Nutriţie şi dietetică 60 35 25 2 2 9 12 17 22 21 25 24 30 24 30 24 30 30 35
Balneofiziokineto terapie şi recuperare 30 21 9 10 11 18 22 28 33 37 42 44 47 44 47 44 47 44 47
TOTAL 225 120 105 37 41 77 90 120 138 167 185 209 232 209 232 209 232 215 237
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 130 30 10 1 8 6 19 12 38 17 47 19 52 20 55 21 61 21 61
Controlul şi expertiza produselor alimentare 140 30 10 8 9 13 20 17 39 19 47 21 53 22 56 22 60 24 62
Protecţia consumatorului şi a mediului 50 30 10 1 9 2 19 11 38 13 46 15 51 16 54 17 58 19 60
TOTAL 320 90 30 10 26 21 58 40 115 49 140 55 156 58 165 60 179 64 183
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 125 70 55 51 54 89 95 136 145 152 166 163 179 163 179 167 184 178 198
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 50 40 10 10 48 22 93 29 139 37 162 39 175 41 178 41 185 47 196
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 50 40 10 2 12 6 33 9 46 12 53 14 61 14 62 15 62 15 62
Inginerie energetică Managementul energiei 50 40 10 1 5 5 22 5 29 5 36 8 40 9 41 9 41 9 42
Inginerie electrică Sisteme electrice 50 34 15 5 17 9 33 14 45 18 56 22 66 23 69 23 73 24 76
TOTAL 325 224 100 69 136 131 276 193 404 224 473 246 521 250 529 255 545 273 574
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 45 25 10 3 10 5 19 9 40 9 43 12 50 13 52 13 54 13 56
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 120 35 10 3 13 8 23 12 42 13 46 16 52 17 54 17 55 18 56
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 60 30 10 8 10 12 19 26 42 30 47 31 51 32 54 34 56 35 57
TOTAL 225 90 30 14 33 25 61 47 124 52 136 59 153 62 160 64 165 66 169
FIG Geografie Geografie 60 25 10 4 8 14 19 22 28 28 35 29 36 29 36 29 36 29 36
Geografia turismului 100 35 15 2 6 8 15 17 27 34 38 35 39 36 40 37 41 37 41
Istorie Istorie 50 25 10 4 5 9 13 10 15 11 16 12 19 13 20 14 21 14 21
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 75 25 10 1 1 1 4 2 7 3 12 4 14 5 15 5 15 5 15
Filosofie Filosofie 25 5 20 1 2 1 2 1 3 1 7 1 8 1 8 1 8 2 9
Asistență socială Asistență socială 75 25 25 5 7 20 22 30 33 39 43 45 50 45 50 47 52 48 53
TOTAL 385 140 90 17 29 53 75 82 113 116 151 126 166 129 169 133 173 135 175
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) 130 48 32 6 10 20 33 35 53 47 68 51 77 52 78 54 81 57 84
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 100 48 42 15 16 39 41 59 61 69 74 74 82 75 83 79 87 80 88
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) 70 15 15 0 2 0 8 1 14 3 16 4 17 4 17 4 18 5 19
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) 50 15 15 1 2 2 5 2 7 3 11 3 11 3 11 3 11 4 12
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 35 12 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 75 20 20 3 6 6 11 14 24 17 29 22 35 22 35 22 35 22 35
TOTAL 460 158 132 25 36 67 98 111 159 140 199 156 225 158 227 164 235 170 241
FS Silvicultură Silvicultură 100 56 19 9 9 26 26 46 46 54 54 60 60 66 66 72 72 76 76
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 50 26 4 3 3 9 9 15 15 18 18 18 18 21 21 22 22 22 22
TOTAL 150 82 23 12 12 35 35 61 61 72 72 78 78 87 87 94 94 98 98
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 50 15 25 2 7 9 24 17 42 21 56 27 68 27 71 27 72 30 78
Finanțe Finanţe şi bănci 75 20 40 8 22 19 52 26 80 31 95 34 110 35 114 37 121 39 134
Management Management 100 15 50 5 24 11 51 18 84 23 100 29 115 29 118 32 131 35 140
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 75 20 30 2 13 5 28 9 51 9 61 10 68 10 70 10 79 11 84
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 50 30 15 3 9 12 24 20 39 25 49 29 58 30 60 33 67 36 73
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100 20 70 14 22 35 56 60 61 69 105 75 116 79 121 85 130 90 141
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 100 16 30 5 9 15 29 26 49 28 57 31 65 32 69 33 72 34 79
Administrarea afacerilor 100 15 30 5 18 17 46 26 76 35 98 41 112 42 116 47 125 51 15
Economie Economie generală și comunicare economică 50 20 20 0 4 2 19 3 38 4 45 4 51 4 53 4 57 5 62
TOTAL 700 171 310 44 128 125 329 205 520 245 666 280 763 288 792 308 854 331 806
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 100 40 60 55 55 123 123 161 161 192 192 216 216 224 224 224 224 224 224
Psihologie 50 15 35 16 16 36 36 52 52 64 64 75 75 80 80 80 80 80 80
TOTAL 150 55 95 71 71 159 159 213 213 256 256 291 291 304 304 304 304 304 304
TOTAL UNIVERSITATE 3200 1180 1125 372 604 871 1403 1335 2178 1640 2688 1868 3058 1929 3167 2004 3325 2090 3367