Înscrieri iulie 2019 – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domenii Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 22 iulie 23 iulie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 50 10 40 12 15 20 23 24 28 30 34 40 46 45 51 58 64 62 68
Drept Drept european 50 10 35 3 3 8 9 11 12 13 15 16 18 16 18 19 21 21 23
TOTAL 100 20 75 15 18 28 32 35 40 43 49 56 64 61 69 77 85 83 91
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 125 20 20 3 3 5 5 13 13 28 28 36 36 36 36 35 35 37 37
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 23 27 13 13 21 21 27 27 31 31 33 33 34 34 34 34 34 34
TOTAL 125 43 47 16 16 26 26 40 40 59 59 69 69 70 70 69 69 71 71
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 250 27 10 4 16 5 32 6 45 6 55 6 61 8 67 10 73 11 80
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 29 10 7 16 19 34 30 49 39 59 41 65 43 71 44 76 47 83
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 27 10 5 16 11 34 14 48 15 58 19 64 20 72 23 77 26 82
TOTAL 250 83 30 16 48 35 100 50 142 60 172 66 190 71 210 77 226 84 245
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 50 23 10 5 6 11 14 11 19 13 21 14 23 14 23 15 25 17 28
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 50 23 15 4 4 5 7 11 13 11 13 12 14 12 14 14 17 15 22
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 50 36 4 6 6 15 18 27 34 30 46 37 57 39 60 41 65 42 67
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 50 34 1 0 1 6 12 13 21 21 39 25 47 26 48 35 51 36 52
TOTAL 200 116 30 15 17 37 51 62 87 75 119 88 141 91 145 105 158 110 169
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 50 19 10 1 4 8 11 9 16 11 18 13 24 15 26 16 28 18 31
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 50 19 10 2 3 3 9 5 14 5 20 7 21 8 23 9 25 10 27
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 50 18 10 1 1 2 2 4 7 5 10 5 10 5 9 6 10 8 12
TOTAL 150 56 30 4 8 13 22 18 37 21 48 25 55 28 58 31 63 36 70
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 100 20 10 3 3 4 5 4 5 4 5 6 7 7 8 10 11 10 11
GIS şi planificare teritorială 20 10 1 1 2 2 2 2 6 6 7 8 8 9 8 9 9 10
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 50 18 10 0 0 1 1 4 4 5 5 9 9 10 10 10 11 11 12
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 150 16 10 1 1 6 6 8 8 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23
TOTAL 300 74 40 5 5 13 14 18 19 27 29 38 41 43 46 48 52 52 56
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 400 18 6 2 2 4 4 8 8 9 10 11 12 11 12 11 12 13 15
Literatura română în context european 17 10 2 2 3 5 7 10 11 16 13 21 17 25 20 28 19 31
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 18 10 5 5 7 7 12 12 13 13 14 15 15 16 16 18 16 19
Limbă şi comunicare 17 10 2 2 4 4 9 11 16 19 21 25 21 26 21 27 27 32
TOTAL 400 70 36 11 11 18 20 36 41 49 58 59 73 64 79 68 85 75 97
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 200 30 10 11 14 18 22 25 34 25 34 29 42 29 43 32 49 35 55
Managementul activităţilor din domeniul forestier 30 10 3 13 5 22 13 36 14 37 18 45 20 47 22 51 24 55
TOTAL 200 60 20 14 27 23 44 38 70 39 71 47 87 49 90 54 100 59 110
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 50 10 40 2 9 9 22 17 38 25 59 33 73 38 81 47 95 59 108
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 250 10 30 9 13 16 27 18 37 21 60 23 69 24 75 25 85 26 91
Planning of new tourism products and destination management 20 10 0 2 0 4 1 5 1 8 1 8 2 10 3 13 3 13
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 15 20 0 7 5 13 8 23 12 38 12 41 13 42 16 52 18 57
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 12 20 3 7 4 18 9 31 12 48 14 57 16 59 19 69 20 74
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 150 10 59 2 4 8 12 19 28 33 52 42 62 50 71 55 78 61 86
Audit și guvernanță corporativă 13 62 2 5 3 13 7 30 13 50 14 58 15 61 15 65 16 74
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 50 14 15 0 6 1 11 4 20 6 33 8 38 8 41 14 50 16 54
TOTAL 500 104 256 18 53 46 120 83 212 123 348 147 406 166 440 194 507 219 557
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 100 12 38 17 17 26 26 33 37 41 49 53 63 53 63 60 68 68 77
Consiliere școlară și educație emoțională 12 38 8 15 12 19 25 34 34 47 43 58 43 58 46 63 51 71
TOTAL 100 24 76 25 32 38 45 58 71 75 96 96 121 96 121 106 131 119 148
TOTAL UNIVERSITATE 2325 650 640 139 235 277 474 438 759 571 1049 691 1247 739 1328 829 1476 908 1614