Înscrieri iulie 2019 – Români de Pretutindeni – Licență

Toți candidații înmatriculați pe locurile pentru românii de pretutindeni vor beneficia de bursă de studiu (300 de burse). În situația în care numarul celor înmatriculați va depăși această cifră, Universitatea va întreprinde demersuri ca toți studenții care vor confirma locul (vor trimite cererea de înmatriculare) și vor primi scrisoarea de accept la studii din partea Ministerului Educației Naționale să obtină bursă de studiu.

Candidații declarați „rezervă” pot ocupa un loc bugetat în situația în care candidații declarați admiși nu vor confirma locurile obținute în termenul stabilit. În cazul eliberării unui loc, candidații eligibili vor fi contactați, în ordinea mediilor de admitere, în vederea confirmării locului.


Rezultate

Cerere de înmatriculare pentru confirmarea locului   Cererea va putea fi depusă și în regim on-line.


Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 22 iulie 23 iulie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 8 1 3 1 3 1 3 2 4 2 4 10 12 17 20 17 31
Drept Drept 10 2 3 4 5 8 9 9 10 9 10 32 33 43 46 43 46
TOTAL 18 3 6 5 8 9 12 11 14 11 14 42 45 60 66 60 77
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 7 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 4 7 6 9 6 9
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 17 19 19 21 19 21
Sănătate Nutriţie şi dietetică 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 6 11 6 11
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 6 1 6 1 6
TOTAL 22 1 2 2 3 2 3 2 3 6 9 27 42 32 47 32 47
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7 6 8 7 10
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 7 11 7 12 8 14
Protecţia consumatorului şi a mediului 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 3 5 4 5 4 5
TOTAL 12 0 0 1 3 2 4 3 5 5 9 15 23 17 25 19 29
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 12 0 1 5 6 6 7 6 7 7 8 14 17 33 38 33 38
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 5     0 4 2 7 2 7 2 8 5 15 6 28 7 29
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0 5 2 10 3 14 3 15
Inginerie energetică Managementul energiei 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 6 5 8 5 8
Inginerie electrică Sisteme electrice 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 4 10 4 10
TOTAL 31 1 3 6 12 9 20 9 20 11 24 27 54 51 98 52 100
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 7 5 7
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5
TOTAL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 13 15 13 15
FIG Geografie Geografie 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Geografia turismului 8 1 1 3 3 6 6 9 9 10 10 20 22 21 23 23 25
Istorie Istorie 4 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 20 3 3 5 6 8 9 11 12 12 13 36 39 41 44 42 45
Filosofie  Filosofie  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Asistență socială Asistență socială 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 5 7 5 7
TOTAL 37 4 4 9 11 15 17 22 26 25 29 63 72 71 80 74 83
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană)  15 0 0 0 9 0 9 1 11 3 13 13 28 17 28 17 28
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  15 0 0 6 6 6 6 7 8 7 9 20 26 21 27 21 27
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 5 0 0 3 4 3 4 4 5 5 6 5 7 6 9 6 9
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 10 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 8 18 14 25 14 25
TOTAL 45 0 0 10 20 10 20 14 26 17 31 46 79 58 89 58 89
FS Silvicultură Silvicultură 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
TOTAL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 4 3 5 5 9
Finanțe Finanţe şi bănci 7 2 2 2 3 2 5 6 12 7 14 11 22 12 29 26 59
Management Management 12 0 0 0 0 1 1 5 9 5 10 6 15 8 25 34 67
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 18 0 0 1 1 2 4 6 8 7 10 8 16 8 20 24 56
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 10 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3 7 5 9 12 20
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 20 0 1 0 1 2 3 5 10 5 11 9 16 10 17 22 43
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 22 0 1 0 1 1 3 2 6 2 7 6 14 11 20 33 65
Administrarea afacerilor 10 0 0 0 0 0 1 3 6 4 9 5 13 6 16 27 59
Economie  Economie generală și comunicare economică 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 4 2 15
TOTAL 114 2 4 3 6 9 18 29 56 33 67 51 110 64 145 185 393
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 7 7 7 7
Psihologie 2 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 16 16 16 16 16 16
  TOTAL 4 1 1 3 3 6 6 6 6 6 6 22 22 23 23 23 23
TOTAL UNIVERSITATE 300 12 20 39 66 62 100 96 156 114 189 310 466 393 592 520 860