Înscrieri iulie 2019 – Români de Pretutindeni – Master

Rezultate


Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 22 iulie 23 iulie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2
Drept Drept european 10 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 11 11 12 12 12 12
TOTAL 11 0 0 2 3 2 3 2 3 3 4 12 13 13 14 13 14
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare
corporală
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
TOTAL 2 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 15 0 0 0 0 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 1 0 0 0 0 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
TOTAL 17 0 0 0 0 2 6 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 9 11
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 15 0 0 0 0 1 2 2 4 3 5 3 5 3 5 10 12
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 20 0 0 1 1 3 4 4 6 4 7 4 7 5 8 20 24
TOTAL 45 0 0 1 1 5 8 7 12 8 14 8 14 11 18 42 50
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Inginerie şi management  Expertiză tehnică, evaluare economică și management  1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 3 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 2 4 2 4 2 4
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 12 0 0 1 2 1 2 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5
GIS şi planificare teritorială 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 4 5 4 5
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4
TOTAL 15 1 1 4 5 4 5 6 9 8 11 11 15 11 15 12 16
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 14 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5
Literatura română în context european 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limbă şi comunicare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 1 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Managementul activităţilor din domeniul forestier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 1 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 5
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 15 4 6 6 9 7 11 7 11 8 12 8 12 8 13 9 14
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 1 0 1 1 3 1 3 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 1 0 5 0 6 1 7 1 7 1 7 1 7 2 8 2 8
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 13 3 4 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6
Audit și guvernanță corporativă 5 1 8 1 9 2 10 2 10 2 10 2 10 3 11 3 11
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6
TOTAL 37 10 29 14 38 17 44 18 45 20 49 20 49 22 55 23 56
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Consiliere școlară și educație emoțională 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 150 12 31 24 51 37 76 45 90 51 99 66 115 73 127 107 162