Înscrieri septembrie 2019 – Cetățeni de etnie rromă – Licență

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 9 septembrie 10 septembrie 11 septembrie 12 septembrie 13 septembrie 16 septembrie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliţie locală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drept Drept 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistență medicală generală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIG Geografie Geografie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geografia turismului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istorie Istorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filosofie  Filosofie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistență socială Asistență socială 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS Silvicultură Silvicultură 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi admistrativă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economie și afaceri ionternaționale Afaceri internaţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economie  Economie generală și comunicare economică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psihologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0