Înscrieri septembrie 2019 – Licență ZI

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domeniul Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă cu taxă 9 septembrie 10 septembrie 11 septembrie 12 septembrie 13 septembrie 16 septembrie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliţie locală 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drept Drept 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 75 0 12 9 9 15 16 25 26 36 37 43 48 43 48
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 60 0 4 1 2 8 9 11 12 11 16 13 18 13 18
Sănătate Nutriţie şi dietetică 60 9 24 1 4 1 7 7 15 7 15 7 19 14 24
Balneofiziokineto terapie şi recuperare 30 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4
Asistență medicală generală 60 15 45 39 39 65 65 95 96 138 139 170 171 170 171
TOTAL 285 25 85 50 54 89 97 140 151 194 209 237 260 244 265
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 130 8 10 3 10 4 15 6 23 10 29 10 31 13 34
Controlul şi expertiza produselor alimentare 140 10 9 2 10 4 15 9 23 9 29 9 31 9 34
Protecţia consumatorului şi a mediului 50 13 10 5 10 7 14 8 22 11 27 13 29 14 35
TOTAL 320 31 29 10 30 15 44 23 68 30 85 32 91 36 103
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 125 0 7 4 4 6 6 9 10 12 13 12 14 15 17
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 50 0 7 2 8 2 10 4 16 4 20 4 21 6 26
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 50 20 5 4 10 6 14 8 19 8 21 12 25 12 28
Inginerie energetică Managementul energiei 50 29 10 3 7 6 12 12 21 13 22 15 26 18 31
Inginerie electrică Sisteme electrice 50 11 10 2 4 2 8 5 14 6 18 8 23 9 26
TOTAL 325 60 39 15 33 22 50 38 80 43 94 51 109 60 128
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 45 16 10 2 6 4 10 6 13 8 15 10 20 11 24
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 120 17 9 1 7 4 12 6 17 7 19 9 23 11 27
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 60 3 10 4 7 4 11 5 14 5 14 6 17 7 21
TOTAL 225 36 29 7 20 12 33 17 44 20 48 25 60 29 72
FIG Geografie Geografie 60 9 8 4 4 7 7 9 9 9 9 10 11 11 12
Geografia turismului 100 14 14 2 5 5 11 7 14 8 16 9 17 10 19
Istorie Istorie 50 11 10 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 4 5
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 75 21 10 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6
Filosofie Filosofie 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistență socială Asistență socială 75 2 18 6 6 9 10 11 12 18 19 22 23 27 28
TOTAL 385 57 60 16 20 25 33 35 44 43 53 49 60 58 70
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană)  130 3 32 4 5 7 10 7 10 10 13 12 15 14 17
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  100 0 30 1 1 3 4 3 5 4 7 8 13 8 13
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) 70 10 15 1 1 1 4 1 4 2 5 2 6 2 6
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) 50 9 15 1 3 2 9 2 9 2 9 2 9 2 10
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 35 10 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 75 6 20 6 6 9 9 10 10 11 11 13 14 14 16
TOTAL 460 38 120 14 17 23 37 24 39 30 46 39 59 43 65
FS Silvicultură Silvicultură 100 4 19 3 3 6 6 9 10 11 12 16 17 18 19
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 50 18 4 4 6 6 8 8 11 13 16 14 17 14 17
TOTAL 150 22 23 7 9 12 14 17 21 24 28 30 34 32 36
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 50 0 25 1 3 3 8 3 10 4 13 8 17 8 17
Finanțe Finanţe şi bănci 75 0 30 1 4 2 10 2 10 4 12 4 12 4 13
Management Management 100 0 40 0 6 4 15 4 16 6 21 9 24 11 27
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 75 2 35 3 6 3 12 3 15 3 16 3 16 4 17
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 50 2 18 3 4 3 5 4 8 6 10 6 10 6 10
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100 0 28 2 4 7 11 12 17 14 20 15 21 16 22
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 100 0 42 1 4 3 10 4 11 6 16 6 18 6 18
Administrarea afacerilor 100 0 40 3 6 10 20 13 24 16 30 16 31 17 32
Economie  Economie generală și comunicare economică 50 10 30 2 3 4 9 8 13 9 14 10 15 11 17
TOTAL 700 14 288 16 40 39 100 53 124 68 152 77 164 83 173
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psihologie 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 3260 283 673 135 223 237 408 347 571 452 715 540 837 585 912