Înscrieri septembrie 2019 – Masterat

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domenii Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă 9 septembrie 10 septembrie 11 septembrie 12 septembrie 13 septembrie 16 septembrie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drept Drept european 50 1 23 2 2 3 3 4 4 9 9 9 9 15 15
TOTAL 100 1 23 2 2 3 3 4 4 9 9 9 9 15 15
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 125 2 14 0 0 3 3 7 7 13 13 15 15 16 16
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare
corporală
3 20 3 3 4 4 9 9 15 15 18 18 20 20
TOTAL 125 5 34 3 3 7 7 16 16 28 28 33 33 36 36
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 250 8 8 0 1 1 3 1 4 1 4 2 6 3 9
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 2 9 1 1 2 3 2 4 2 4 3 6 5 9
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 2 10 0 1 0 2 1 3 1 3 1 5 1 8
TOTAL 250 12 27 1 3 3 8 4 11 4 11 6 17 9 26
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 50 7 9 0 1 0 1 0 1 1 2 1 4 3 9
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 50 8 15 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 8 9
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 50 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 9 9
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 16 25 3 4 4 5 4 5 6 7 11 14 20 27
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 50 2 10 0 0 0 0 0 1 2 4 3 5 4 10
Inginerie şi management  Expertiză tehnică, evaluare economică și management  50 9 10 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 3 7
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 50 10 10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4
TOTAL 150 21 30 0 0 0 0 1 3 4 7 5 9 11 21
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 100 11 10 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
GIS şi planificare teritorială 13 10 0 0 0 0 2 2 2 2 6 6 10 10
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 50 6 10 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 6 6
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 150 0 5 0 0 1 1 2 2 4 4 5 5 6 7
TOTAL 300 30 35 0 0 2 2 7 7 11 11 17 17 24 25
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 400 8 10 1 1 1 1 3 3 3 3 6 6 7 7
Literatura română în context european 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 3 10 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Limbă şi comunicare 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4
TOTAL 400 11 40 2 2 3 3 5 5 5 5 10 10 16 17
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 200 4 9 0 0 0 0 2 3 3 6 4 7 5 8
Managementul activităţilor din domeniul forestier 3 10 1 1 1 1 2 3 4 5 5 7 7 9
TOTAL 200 7 19 1 1 1 1 4 6 7 11 9 14 12 17
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 250 0 28 1 3 1 3 1 3 4 6 8 11 19 29
Planning of new tourism products and destination management 15 10 2 2 3 3 5 5 5 5 12 13 18 20
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 25 0 1 0 1 0 1 1 2 3 6 3 10
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 25 1 1 1 1 1 2 2 4 3 7 8 17
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 150 0 26 2 2 2 2 4 4 6 6 10 11 22 26
Audit și guvernanță corporativă 0 45 1 5 2 6 2 6 2 7 4 12 4 21
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 50 2 25 0 3 1 4 2 5 3 6 4 10 7 17
TOTAL 500 17 184 7 17 10 20 15 26 23 36 44 70 81 140
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consiliere școlară și educație emoțională 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 2325 120 417 19 32 33 49 60 83 97 125 144 193 224 324