Înscrieri septembrie 2019 – Români de Pretutindeni – Licență ZI


Rezultate

Cerere de înmatriculare pentru confirmarea locului   Cererea va putea fi depusă și în regim on-line.

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 9 septembrie 10 septembrie 11 septembrie 12 septembrie 13 septembrie 16 septembrie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 3 0 0 1 1 2 3 3 4 6 7 6 7
Drept Drept 2 1 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5
TOTAL 5 1 1 4 4 5 7 6 8 9 12 9 12
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 2 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sănătate Nutriţie şi dietetică 3 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3
TOTAL 6 1 1 3 4 4 5 4 5 6 7 6 7
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protecţia consumatorului şi a mediului 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
FIG Geografie Geografie 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Geografia turismului 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Istorie Istorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filosofie  Filosofie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistență socială Asistență socială 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană)  3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 9 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 6
FS Silvicultură Silvicultură 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3
Management Management 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4
Administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economie  Economie generală și comunicare economică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 7 13
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psihologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 32 9 10 15 17 17 21 20 24 32 40 36 44