Înscrieri septembrie 2019 – Români de Pretutindeni – Master


Rezultate

Cerere de înmatriculare pentru confirmarea locului   Cererea va putea fi depusă și în regim on-line.

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă 9 septembrie 10 septembrie 11 septembrie 12 septembrie 13 septembrie 16 septembrie
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drept Drept european 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 8
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 8
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare
corporală
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 3 0 0 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 5 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 0 0 6 6 0 0 8 8 8 8 11 11
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie şi management  Expertiză tehnică, evaluare economică și management  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11
GIS şi planificare teritorială 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Literatura română în context european 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audit și guvernanță corporativă 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consiliere școlară și educație emoțională 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 61 0 0 6 6 0 0 9 8 23 23 51 53