Înscrişi licenţă ID

Facultatea Domeniul Program de studii
Facultatea de Istorie şi Geografie Geografie Geografie
Geografia turismului
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
Facultatea de Silvicultură Silvicultură Silvicultură
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
Asistenţă managerială şi secretariat
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor