Înscrişi licenţă ZI

Facultatea Domeniul Program de studii
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Facultatea de Inginerie Alimentară Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Protectia consumatorului şi a mediului
Ingineria produselor alimentare, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Protectia consumatorului şi a mediului – a II-a facultate
Ingineria produselor alimentare, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Protectia consumatorului şi a mediului – cu taxă
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
Facultatea de Istorie şi Geografie Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
Geografie Geografia turismului
Istorie Istorie
Filosofie Filosofie
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
Asistenţă socială Asistenţă socială
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă şi Literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză/germană)
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
Facultatea de Silvicultură Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului
Silvicultură Silvicultură
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Ştiinţe administrative Administraţie publică
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanţe Finanţe şi bănci
Management Management
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept Drept
Economie Economie generală şi comunicare economică
Toate domeniile Locuri cu taxă
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – continuare de studii