Licență ZI 2015

Facultatea
Domeniul
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2015/2016
fără taxă
cu taxă
RO
Rromi
RM bac în RO
Ro de pretutindeni
FEFS
Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
75
37
1
1
1
30
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
50
23
1
26
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană
Sănătate Nutriţie şi dietetică
30
20
10
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
30
15
15
TOTAL
185
95
1
1
2
81
FIA
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
130
35
1
3
38
Controlul şi expertiza produselor alimentare
140
40
59
Protectia consumatorului si a mediului
75
40
35
TOTAL
345
115
1
0
3
132
FIESC
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
125
53
1
3
5
63
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
50
30
4
15
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
50
30
4
15
Inginerie energetică Managementul energiei
50
29
3
16
Inginerie electrică Sisteme electrice
50
28
3
16
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
50
25
1
20
TOTAL
375
195
1
3
20
145
FIMMM
Mecatronică și robotică Mecatronică
30
27
2
1
3
0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
50
39
2
7
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
120
50
3
10
TOTAL
200
116
2
1
8
17
FIG
Științe ale mediului Geografia mediului
50
20
1
3
2
23
Geografie Geografie
60
19
4
28
Geografia turismului
100
27
0
48
Istorie Istorie
50
20
4
25
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
75
22
5
45
Științe politice Ştiinţe politice
75
15
4
43
Asistență socială Asistenţă socială
50
16
3
30
Filosofie Filosofie
50
2
4
20
TOTAL
510
141
1
3
26
262
FLSC
Limba si literatura Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniola/italiana)
130
50
1
2
5
60
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
80
41
36
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germana
70
24
38
Limba şi literatura franceza- Limba şi literatura spaniola/italiană
50
10
17
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
35
12
20
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
50
10
3
36
TOTAL
415
147
1
2
8
207
FS
Silvicultură Silvicultură
100
56
1
1
43
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului
50
20
30
TOTAL
150
76
1
1
0
73
FSEAP
Științe administrative Administraţie publică
100
15
1
3
5
70
Asistenţă managerială şi secretariat
50
15
35
Finanțe Finanţe şi bănci
75
20
4
50
Management Management
100
15
5
70
Economie si afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
75
20
5
50
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
50
23
24
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
100
17
5
75
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
15
3
70
Administrarea afacerilor
100
15
2
70
Drept Drept
75
12
5
57
Economie Economie generală și comunicare economică
50
18
30
TOTAL
875
185
1
3
34
601
FSE
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
100
50
1
1
1
47
TOTAL
100
50
1
1
1
47
TOTAL UNIVERSITATE
3155
1120
10
15
102
1565