Licenţă ID – 2013

Facultatea
Domeniul
Programul de studii
Nr. Locuri alocate
FIG Geografie Geografie
54
Geografia turismului
36
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 
28
FS  Silvicultură Silvicultură
6
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
33
Asistenţă managerială şi secretariat
44
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
30
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
31
Administrarea afacerilor
7
TOTAL UNIVERSITATE
269