Licență ID

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ID,  CUMULATIV-2013
Facultatea Domeniul Programul de studii Nr. Locuri alocate Numărul de ÎNMATRICULAȚI – ID    CUMULATIV
24 IUL 25 IUL 26 IUL 29 IUL 30 IUL 31 IUL
FIG Geografie Geografie 60 1 1 3 5 6
Geografia turismului 50 2 8 9 13 14
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 50 0 2 5 13 17 22
FS Silvicultură Silvicultură 75 4 13 20 39 58 69
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 75 14 26 36 42
Asistenţă managerială şi secretariat 60 5 9 11 16
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 75 16 29 41 45
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 60 12 22 26 29
Administrarea afacerilor 60 13 33 45 53
TOTAL UNIVERSITATE 565 4 18 94 183 252 296