Licenţă ID

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ID, CUMULATIV-2013  
Facultatea Domeniul Programul de studii
Nr. Locuri alocate
sept
Numărul de inscrisi – ID CUMULATIV
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
FIG Geografie Geografie
60
54
1
3
5
10
Geografia turismului
50
36
3
5
8
11
110
90
4
8
13
21
0
0
FLSC Limbă şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
50
28
1
2
6
14
50
28
1
2
6
14
0
0
FS Silvicultură Silvicultură
75
6
1
2
3
4
75
6
1
2
3
4
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
75
33
11
17
20
26
Asistenţă managerială şi secretariat
60
44
3
8
14
16
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
75
30
11
19
23
29
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
60
31
8
12
17
25
Administrarea afacerilor
60
7
3
5
7
12
330
145
36
61
81
108
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
565
269
42
73
103
147
0
0
  SECRETAR ADMITERE, Lector univ.dr. Mihaela Jarcău