licenţă ID

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA LICENŢĂ ID
Facultatea Domeniul Programul de studii
sept
Numărul de înscrişi – ID CUMULATIV
23-Sep
24-Sep
25-Sep
FIG Geografie Geografie
40
0
2
Geografia turismului
20
0
2
60
0
4
FLSC Limbă şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
11
1
1
11
1
1
FS Silvicultură Silvicultură
0
0
0
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
1
2
2
Asistenţă managerială şi secretariat
25
1
3
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
0
0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
0
0
Administrarea afacerilor
0
0
0
26
3
5
TOTAL UNIVERSITATE
97
4
10
Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU