Licenţă ID – septembrie 2012

LOCURI ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012 – LICENȚĂ ID
Facultatea Domeniul Specializarea Locuri rămase cu taxă
Istorie şi Geografie Geografie Geografie 52
Geografia turismului 29
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) 33
Silvicultură Silvicultură Silvicultură 21
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 24
Administrarea afacerilor 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 32
Ştiinţe administrative Administraţie publică 11
Asistenţă managerială şi secretariat 36
TOTAL UNIVERSITATE 238

Recent Posts