Licență ID septembrie 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
ADMITERE 2015
Facultatea Domeniul Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Taxă
Locuri rămase
FIG Geografie Geografie
60
52
Geografia turismului
50
44
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 
50
28
FS  Silvcultură Silvicultură
75
23
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
75
51
Asistenţă managerială şi secretariat
60
42
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
75
30
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
60
42
Administrarea afacerilor
60
29
TOTAL UNIVERSITATE
565
341