Licenţă – septembrie 2012

LOCURI ADMITERESESIUNEA SEPTEMBRIE 2012 – LICENȚĂ ZI
Facultatea Domeniul de licenţă Program de studiu Buget Cu taxă
Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 3
Kinetoterapie şi motricitate specială 0 1
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriție și dietetică 0 13
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 0 0
Inginerie Alimentară Inginerie și management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 0 53
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 0 72
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 63
Protecția consumatorului 0 75
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 0 37
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 5 4
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 18 22
Inginerie energetică Energetică industrială 15 18
Inginerie electrică Sisteme electrice 6 19
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 11 25
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 33 9
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie 0 25
Mecatronică și robotică Mecatronică 5 1
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 21 1
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 13 1
Istorie şi Geografie Știința mediului Geografia mediului 0 22
Geografie Geografie 0 29
Geografia turismului 0 0
Istorie Istorie 2 18
Filosofie Filosofie 2 15
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 15 30
Științe politice Ştiinţe politice 10 32
Asistență socială Asistenţă socială 0 22
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină (franceză/germană) 6 25
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 0 31
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 0 16
Limba şi literatura franceză – Limba și literatura engleză 6 21
Limba şi literatura franceză – Limba și literatura germană 4 18
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 0 17
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/Limba şi literatura română 0 12
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 27
Silvicultură Silvicultură Silvicultură 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 28
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 54
Administrarea afacerilor 0 40
Finanțe Finanţe şi bănci 0 32
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 30
Management Management 0 52
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 1 21
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 35
Științe administrative Administraţie publică 0 46
Asistenţă managerială şi secretariat 0 31
Drept Drept 0 0
Economie Economie generală și comunicare economică 2 41
Ştiinţe ale Educaţiei Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 175 1187
Nota 1: Pentru candidații de etnie rromă au rămas disponibile 6 locuri la nivelul universitățiiNota 2: Pentru candidații din Republica Moldova cu examenul de bacalaureat susținut în România au rămas disponibile 21 de locuri la nivelul universității.

Recent Posts