licenţă zi

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA Numărul candidaţilor din Republica Moldova cu bacalaureat în România înscrişi la ZI (FIZIC), CUMULATIV – 2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
LOCURI FĂRĂ TAXĂ
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
5-Sep
6-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
1
0
0
1
1
1
1
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
2
0
0
0
0
1
1
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Protectia consumatorului şi a mediului
0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
1
0
0
0
0
0
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
1
0
0
0
0
0
0
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
3
0
0
0
0
0
0
Geografie Geografie turismului
1
1
1
1
Istorie Istorie
0
0
0
0
Filosofie Filosofie
0
0
0
0
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
0
0
0
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
0
0
0
0
Asistenţă socială Asistenţă socială
0
0
0
0
FLSC Filologie  Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 
2
0
0
0
0
0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS Agronomie, Horticultură, Silvicultură,
Inginerie forestieră
Silvicultură
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
2
0
0
0
0
0
0
Asistenţă managerială şi secretariat
0
0
0
Finanţe Finanţe şi bănci
0
0
0
Management Management
1
1
1
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
0
0
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
0
0
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
0
0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
0
0
Administrarea afacerilor
0
0
0
Drept Drept
0
0
0
Economie  Economie generală şi comunicare economică
0
0
0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE    
12
0
0
2
3
4
4
0
0
0
  SECRETAR ADMITERE, Lector univ.dr. Mihaela Jarcău