licenta zi

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI (OPTIUNI), CUMULATIV – 2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri alocate
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 
cu taxă
5-Sep
6-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
0
0
0
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
0
0
0
0
0
0
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
50
7
12
18
26
30
30
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
50
7
12
21
31
35
35
Protectia consumatorului şi a mediului
0
34
7
12
22
32
41
41
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
21
2
4
9
11
15
19
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
1
18
2
5
8
12
16
21
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
7
19
3
5
10
10
15
22
Inginerie energetică Energetică industrială
12
18
4
6
14
20
24
33
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
18
1
3
6
9
12
12
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
8
20
4
4
10
14
20
26
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
18
1
5
10
13
16
20
30
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
14
6
3
8
10
14
18
27
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
9
12
3
8
14
18
22
31
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
17
0
5
7
11
15
18
27
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
5
30
3
4
11
14
18
18
Geografie Geografie turismului
0
39
4
5
13
17
20
20
Istorie Istorie
6
23
0
0
2
6
20
20
Filosofie Filosofie
0
11
0
1
4
9
15
15
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
18
1
4
7
13
21
21
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
9
20
4
7
10
16
27
27
Asistenţă socială Asistenţă socială
0
27
2
5
8
14
22
22
FLSC Filologie  Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 
2
20
3
4
5
7
11
11
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 
1
19
1
2
2
5
8
8
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
0
15
0
1
1
1
2
2
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
0
19
5
9
10
14
17
17
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
3
11
0
2
2
2
5
5
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
3
8
3
7
8
11
14
14
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
19
2
4
5
7
7
7
FS  Silvicultură Silvicultură
0
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
3
5
9
11
19
25
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
0
66
2
4
9
13
26
34
Asistenţă managerială şi secretariat
0
29
1
2
7
12
13
19
Finanţe Finanţe şi bănci
0
32
3
4
8
11
11
16
Management Management
0
59
3
6
12
20
21
30
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
17
2
5
8
12
12
22
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
0
31
0
0
0
6
6
10
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
34
3
4
7
11
12
14
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
42
3
4
10
22
22
30
Administrarea afacerilor
0
50
3
5
13
21
24
32
Drept Drept
0
0
0
0
0
0
0
0
Economie  Economie generală şi comunicare economică
1
34
3
5
6
13
14
20
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE    
  Secretar admitere, Lector univ.dr Mihaela JURCĂU