licenţă zi

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI, CUMULATIV- 2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri alocate
Numărul de ÎNSCRIŞI – ZI    CUMULATIV
fără taxă 
cu taxă
RO de pretutindeni
5-Sep
6-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
1
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
2
0
0
0
0
0
0
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
50
3
1
2
4
6
10
10
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
50
2
4
6
13
16
17
17
Protectia consumatorului şi a mediului
0
34
0
2
4
8
15
21
21
TOTAL
0
134
5
7
12
25
37
48
48
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
21
6
0
2
4
6
8
9
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
1
18
6
1
2
4
6
8
11
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
7
19
6
1
2
3
3
5
8
Inginerie energetică Energetică industrială
12
18
3
3
4
10
14
16
20
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
18
2
0
1
3
4
4
4
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
8
20
1
1
1
1
2
3
6
TOTAL
28
114
24
6
12
25
35
44
58
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
18
1
3
1
1
2
3
3
7
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
14
6
2
1
3
5
5
6
10
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
9
12
2
3
5
8
10
12
13
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
17
0
3
0
1
1
2
3
4
TOTAL
58
19
10
5
10
16
20
24
34
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
5
30
0
2
2
5
7
7
7
Geografie Geografie turismului
0
39
8
3
4
9
12
18
18
Istorie Istorie
6
23
7
0
2
4
5
9
9
Filosofie Filosofie
0
11
2
0
0
0
0
1
1
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
18
12
1
1
1
3
4
4
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
9
20
2
4
4
5
7
13
13
Asistenţă socială Asistenţă socială
0
27
0
2
3
4
6
12
12
TOTAL
20
168
31
12
16
28
40
64
64
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
2
20
5
2
3
4
6
8
8
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
1
19
3
0
0
0
2
4
4
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
0
15
2
0
1
1
1
2
2
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
0
19
2
2
3
4
6
9
9
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
3
11
1
0
1
1
1
2
2
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
3
8
1
2
5
6
9
10
10
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
19
0
2
4
5
7
7
7
TOTAL
9
111
14
8
17
21
32
42
42
FS Silvicultură Silvicultură
0
0
0
0
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
0
29
0
2
4
7
8
14
20
TOTAL
0
29
0
2
4
7
8
14
20
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
0
66
3
0
0
4
6
18
23
Asistenţă managerială şi secretariat
0
29
1
0
0
1
2
3
5
Finanţe Finanţe şi bănci
0
32
5
1
2
4
4
4
5
Management Management
0
59
5
1
3
4
7
7
8
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
17
10
1
2
3
5
5
7
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
0
31
0
0
0
0
3
3
3
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
34
5
1
2
3
6
7
8
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
42
3
2
2
6
13
13
14
Administrarea afacerilor
0
50
2
1
1
5
10
13
14
Drept Drept
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Economie Economie generală şi comunicare economică
1
34
0
0
0
0
2
2
4
TOTAL
1
394
34
7
12
30
58
75
91
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
3
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
3
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
116
969
123
47
83
152
230
311
357
  Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU