Licenţă ZI

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAŢI LA ZI, CUMULATIV- 2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri alocate
Numărul de ÎNMATRICULAŢI – ZI CUMULATIV
fără taxă
cu taxă
RO de pretutindeni
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
0
1
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
1
0
0
0
0
TOTAL
0
0
2
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
0
TOTAL
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
50
3
6
7
7
7
7
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
50
2
11
12
13
14
14
Protectia consumatorului şi a mediului
0
34
0
12
14
14
14
17
TOTAL
0
134
5
29
33
34
35
38
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
21
6
4
5
8
9
9
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
1
18
6
0
3
4
6
6
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
7
19
6
1
3
6
7
9
Inginerie energetică Energetică industrială
12
18
3
7
10
12
17
19
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
18
2
1
1
1
1
1
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
8
20
1
2
5
5
6
10
TOTAL
28
114
24
15
27
36
46
54
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
18
1
3
5
7
7
8
8
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
14
6
2
8
9
10
10
10
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
9
12
2
4
7
10
11
11
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
17
0
3
4
4
4
5
5
TOTAL
58
19
10
21
27
31
34
34
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
5
30
0
2
3
5
6
8
Geografie Geografie turismului
0
39
8
2
3
8
10
11
Istorie Istorie
6
23
7
2
5
5
6
9
Filosofie Filosofie
0
11
2
0
0
0
0
0
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
18
12
1
1
2
3
4
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
9
20
2
2
5
7
8
11
Asistenţă socială Asistenţă socială
0
27
0
1
2
7
7
9
TOTAL
20
168
31
10
19
34
40
52
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
2
20
5
2
2
2
3
7
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
1
19
3
0
0
2
5
5
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
0
15
2
1
1
1
1
1
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
0
19
2
2
3
3
6
7
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
3
11
1
1
1
2
2
3
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
3
8
1
3
6
7
7
8
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
19
0
4
4
5
5
6
TOTAL
9
111
14
13
17
22
29
37
FS Silvicultură Silvicultură
0
0
0
0
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
0
29
0
6
9
16
20
21
TOTAL
0
29
0
6
9
16
20
21
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
0
66
3
1
11
13
16
17
Asistenţă managerială şi secretariat
0
29
1
2
2
3
4
6
Finanţe Finanţe şi bănci
0
32
5
1
1
3
4
4
Management Management
0
59
5
2
5
6
8
9
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
17
10
3
4
5
8
8
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
0
31
0
0
0
0
0
2
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
34
5
2
4
4
5
5
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
42
3
6
10
12
13
15
Administrarea afacerilor
0
50
2
3
4
7
8
8
Drept Drept
0
0
0
0
0
0
0
0
Economie Economie generală şi comunicare economică
1
34
0
0
1
1
1
3
TOTAL
1
394
34
20
42
54
67
77
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
3
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
3
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
116
969
123
114
174
227
271
313
Secretat admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU