Licenţă ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI, CUMULATIV- 2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
LOCURI FĂRĂ TAXĂ
Numărul de înmatriculaţi – ZI CUMULATIV
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep 20-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
 
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
1
0
0
0
 
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică  
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare  
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
2
0
1
1
1 1
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
0
0 0
Protectia consumatorului şi a mediului  
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
1
0
0
0
0 0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
1
0
0
0
0 0
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
3
0
0
0
 
Geografie Geografie turismului  
Istorie Istorie  
Filosofie Filosofie  
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0  
Ştiinţe politice Ştiinţe politice  
Asistenţă socială Asistenţă socială  
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
2
0
0
0
0 0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră Silvicultură  
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului  
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
2
0
0
0
1 1
Asistenţă managerială şi secretariat  
Finanţe Finanţe şi bănci  
Management Management 1 1
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale  
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică  
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune  
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor  
Administrarea afacerilor  
Drept Drept  
Economie Economie generală şi comunicare economică  
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
 
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
12
0
1
1
3
3
0
0
0
0
  Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU