licenţă zi

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI OPŢIUNI – LICENŢĂ ZI
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri alocate
Numărul de înscrişi – ZI opţiuni
fără taxă
cu taxă
23-Sep
24-Sep
25-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
0
0
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
43
2
2
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
36
0
0
Protectia consumatorului şi a mediului
0
17
0
0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
10
0
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
13
0
1
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
0
17
0
0
Inginerie energetică Energetică industrială
0
11
0
0
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
17
0
0
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
0
18
0
0
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
5
0
5
5
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
6
0
6
6
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
14
12
6
6
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
0
0
0
0
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
0
27
0
0
Geografie Geografie turismului
0
29
0
0
Istorie Istorie
0
20
0
0
Filosofie Filosofie
0
11
0
1
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
15
0
3
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
0
18
0
0
Asistenţă socială Asistenţă socială
0
18
0
0
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
0
15
0
0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
0
15
0
0
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
0
14
0
0
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
0
13
2
4
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
0
11
0
1
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
0
3
0
0
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
13
0
0
FS Silvicultură Silvicultură
0
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
0
8
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
0
49
3
5
Asistenţă managerială şi secretariat
0
23
0
2
Finanţe Finanţe şi bănci
0
28
1
4
Management Management
0
50
0
2
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
9
0
1
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
0
29
0
1
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
29
3
6
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
27
0
2
Administrarea afacerilor
0
42
1
7
Drept Drept
0
0
0
0
Economie Economie generală şi comunicare economică
0
31
0
2
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
25
741
29
61
0
0
Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU