Licenţă ZI

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA Numărul de locuri alocate în modulul 2 septembrie 2013 – licenţă zi
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri  SEPTEMBRIE 2
fără taxă 
cu taxă
RM
rromi
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
1
1
TOTAL     
0
0
1
1
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
0
0
TOTAL     
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
43
1
1
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
36
Protectia consumatorului şi a mediului
0
17
TOTAL     
0
96
1
1
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
10
1
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
13
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
0
17
Inginerie energetică Energetică industrială
0
11
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
17
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
0
18
TOTAL     
0
86
1
0
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
5
0
1
1
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
6
0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
14
12
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
0
0
TOTAL     
25
12
1
1
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
0
27
Geografie Geografie turismului
0
29
Istorie Istorie
0
20
Filosofie Filosofie
0
11
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
15
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
0
18
Asistenţă socială Asistenţă socială
0
18
TOTAL     
0
138
0
0
FLSC Filologie  Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 
0
15
2
1
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 
0
15
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
0
14
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
0
13
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
0
11
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
0
3
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
13
TOTAL     
0
84
2
1
FS Silvicultură Silvicultură
0
0
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
0
8
0
0
TOTAL     
0
8
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
0
49
Asistenţă managerială şi secretariat
0
23
Finanţe Finanţe şi bănci
0
28
Management Management
0
50
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
9
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
0
29
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
29
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
27
Administrarea afacerilor
0
42
Drept Drept
0
0
Economie  Economie generală şi comunicare economică
0
31
TOTAL     
0
317
0
0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
TOTAL     
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE    
25
741
6
4
Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU