Licență ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI (FIZIC), CUMULATIV- 2013
s
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri alocate Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă cu taxă 15 iul. 16 iul. 17 iul. 18 iul. 19 iul. 22 iul. 23 iul. 24 iul 25 iul
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 36 12 1 10 19 35 45 55 67 72 75
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 18 30 4 14 31 44 54 59 64 69 80
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 13 17 3 6 12 18 25 27 31 35 37
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 13 16 10 17 39 44 48 55 55 55 59
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 27 21 3 13 25 34 39 40 45
Controlul şi expertiza produselor alimentare 35 29 3 15 26 43 54 59 63
Protectia consumatorului şi a mediului 35 29 3 9 19 32 37 43 48
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 46 70 18 40 88 119 142 156 164
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 24 19 1 5 14 24 26 27 29
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 24 19 0 3 7 7 9 10 13
Inginerie energetică Energetică industrială 28 19 1 5 5 9 12 12 12
Inginerie electrică Sisteme electrice 28 20 4 10 19 19 21 26 28
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 24 20 1 3 8 9 10 11 13
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică 26 1 2 3 6 8 10 13 15
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 29 7 2 5 11 11 12 13 14
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 42 12 0 5 16 25 29 35 39
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 23 0 1 2 4 5 5 8 9
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 18 30 2 3 7 9 9 10 10
Geografie Geografie turismului 28 60 10 22 42 58 67 75 82
Istorie Istorie 20 23 4 7 14 16 19 19 23
Filosofie Filosofie 5 13 1 1 2 2 3 4 8
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 26 22 0 11 15 21 26 32 35
Științe politice Ştiinţe politice 18 20 0 1 4 5 7 9 10
Asistență socială Asistenţă socială 14 34 0 7 16 23 26 28 30
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 20 20 3 7 11 17 17 19 24
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 16 20 1 4 6 12 12 17 18
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană 25 18 1 6 11 19 21 22 25
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română 41 36 6 22 44 69 78 86 91
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 10 12 0 3 4 5 6 7 9
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 13 15 1 2 7 10 10 11 13
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 10 42 0 1 10 24 32 37 42
FS Silvicultură Silvicultură 48 31 18 41 70 90 105 120 132
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului 10 40 2 7 12 16 18 20 20
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 10 84 0 8 17 29 34 39 44
Asistenţă managerială şi secretariat 12 35 0 4 8 12 14 16 18
Finanțe Finanţe şi bănci 20 45 5 11 30 40 47 53 55
Management Management 15 68 5 14 25 32 35 44 50
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 20 20 2 7 10 14 17 24 26
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 13 24 1 9 14 19 21 28 29
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 15 79 4 17 38 48 63 73 79
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 15 76 3 18 34 41 45 52 53
Administrarea afacerilor 15 57 2 9 15 24 27 39 40
Drept Drept 15 60 6 24 50 68 93 112 134
Economie Economie generală și comunicare economică 15 31 1 2 3 4 10 13 14
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 52 44 16 52 105 145 166 190 211
TOTAL UNIVERSITATE 1010 1400 151 485 973 1358 1606 1848 2034 231 251